Corona Borealis (foto: Jan Adelaar)
Corona Borealis (foto: Jan Adelaar) Foto: Jan Adelaar

Over zwarte gaten bij sterrenwacht Corona Borealis

wo 13 okt 2021, 15:00 Algemeen

ZEVENAAR - Zwarte gaten behoren tot de geheimzinnige objecten in het heelal. Kees de Vries gaat op vrijdag 15 oktober bij sterrenwacht Corona Borealis in het tweede deel van zijn lezing over zwarte gaten in op de nog resterende raadselen rondom dit fenomeen, waarbij enkele basiswetten van de natuurkunde lijken te worden geschonden. 

Hierin heeft de beroemde gehandicapte natuurkundige Stephen Hawking een belangrijke rol gespeeld. Na de pauze worden botsingen van zwarte gaten belicht waarbij, de al in 1915 door Albert Einstein voorspelde, zwaartekrachtgolven ontstaan. Deze zwaartekrachtgolven vervormen de ruimte(tijd) maar hebben een amplitude die kleiner is dan een atoomkern. Precies honderd jaar na de publicatie van de Algemene Relativiteitstheorie van Albert Einstein zijn in 2015 deze zwaartekrachtgolven voor het eerst waargenomen. Uiteraard worden de twee recente ontwikkelingen, de waargenomen zwaartekrachtgolven en de eerste foto van een zwart gat uit 2019, in deze lezing uitgebreid toegelicht. De lezing wordt afgesloten met een zeer recente waarneming, die de theorie rond zwarte gaten zoals in de eerste lezing van 1 oktober is uitgelegd, (deels)op losse schroeven kan zetten en wellicht kan leiden tot een alternatieve theorie. De lezingen worden gegeven op de sterrenwacht Corona Borealis aan de Breuly in Zevenaar en beginnen om 20.00 uur. Na afloop van de lezing zal er bij helder weer gelegenheid zijn om door een telescoop van de sterrenwacht de sterrenhemel te bekijken. De entree bedraagt voor niet-leden bedraagt vijf euro.