In 19 minuten weet Peter, gespeeld door Max Sletterink, dood en verderf op Sterling High te zaaien. (foto: Bas Bakema)
In 19 minuten weet Peter, gespeeld door Max Sletterink, dood en verderf op Sterling High te zaaien. (foto: Bas Bakema)

Schietpartij zware kost voor jongeren van UIT!

  Verenigingen

Jeugdtheatergroep UIT! in Zevenaar bestaat uit drie groepen in verschillende leeftijdscategorieën. De categorie vanaf 18 jaar valt eigenlijk niet meer onder de noemer jeugd. Sinds kort gaan ze dan ook door het leven als jongvolwassenen. Daar past een volwassen voorstelling bij. Binnenkort spelen ze de voorstelling 19 minuten in Het Musiater.

Zevenaar - Met de voorstelling 19 minuten, naar het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijfster Jodi Picoult en bewerkt en geregisseerd door Floortje Visser, richten de jongeren hun pijlers op een schietincident op een Amerikaanse high school. Hoofdpersoon Peter (Max Sletterink) weet in 19 minuten dood en verderf weet te zaaien.

In de voorstelling staat de schietpartij niet op zichzelf, maar worden ook de gebeurtenissen die tot deze daad hebben geleid en de gevolgen erna voor de betrokkenen, belicht. Al die invalshoeken vragen om structuur en een strakke mise-en-scène. "Dat was nog wel even een puzzel", bekent de regisseur. "Gelukkig hebben we een aantal repetitiezondagen in kunnen lassen en zit de cadans er al aardig in. Met deze voorstelling vindt er ook een bestuiving plaats tussen de verschillende groepen van UIT! door gebruik te maken van een aantal volwassenen en jeugdleden." Voor de jonge acteurs moet het thema zware kost zijn. "Dat is het ook. We hebben bewust voor dit actuele thema gekozen. We willen het publiek raken. Hen laten zien wat pestgedrag teweeg kan brengen, ook al blijft de daad niet minder verschrikkelijk."

Ook op de negentienjarige hoofdrolspeler Max Sletterink maakt het thema veel indruk. "Nu kunnen we er nog van een afstand naar kijken. Ik droom wel eens dat het pistool dat ik gebruik, echt is. Als ik wakker wordt valt er een last van mijn schouders." De eerste dodelijke slachtoffers, gespeeld door Ira en Femke, voelen tijdens de voorstelling geen paniek. "Wij spelen paniek, maar we weten niet wat er met ons gebeurt als het realiteit wordt. Dit hopen we nooit mee te hoeven maken." Speelster Rita Kerremans (65)", moeder van Peter, vult aan: "Ik sta er wel eens bij stil hoe hard de jeugd onder elkaar kan zijn. Peters' schreeuw om hulp is nooit opgepakt en zelfs zijn jeugdvriendinnetje Josie laat hem in de steek ..." Jill Ostermeier (Josie) en Roy Pol (Matt, aanvoerder van de pestgroep, red.) weten het zeker. "Als het ons ooit mocht gebeuren kiezen we voor vluchten."

Meer berichten