Foto: Wim Pelgrom

Sponsoren bedankt!

  Sport


ZEVENAAR - SV DCS en de DCS jeugdkeepers danken Bureau Van Zimmeren en de TOP Groep hartelijk voor het mogelijk maken van vier zogeheten kaatsborden. Deze dienen voor de verdere ontwikkeling van de baltechniek en het meevoetballen van de jeugdkeepers. Voor de materialen en afwerking van deze kaatsborden gaat onze dank uit naar Kees Elfrink, Spray & Finish (Dennis Goudart) en Borenco (Erik vd Bor). Namens de keepers en trainers, heel erg bedankt! Op de foto rechts, Leon van Zimmeren namens Bureau Van Zimmeren. Helaas ontbreekt Bertyl Wissenburg namens TOP Groep.

Meer berichten