Bouw nieuwe kleedkamers van start

  Sport

Voetbalvereniging Angerlo Vooruit begint met de bouw van het nieuwe kleedkamercomplex. Tijdens een ingelaste bijzondere algemene ledenvergadering hebben de leden groen licht gegeven voor de start van de nieuwbouw.

ANGERLO - Op zaterdag 24 maart gaat de schop letterlijk de grond in, op sportcomplex Mariëndaal aan de Mariëndaalseweg. Vrijwilligers beginnen dan met het afgraven van de bouwplaats, met ondersteuning van loonbedrijven Derksen, Kriesels en Roest. Afvoer van de vrijgekomen grond geschiedt via de achterkant van het complex aan de Didamseweg. Vrachtwagens met zand zullen rechtsaf slaan de Didamseweg op en rijden richting de Rivierweg. Lege vrachtwagens rijden via de Dorpsstraat weer terug. Dat betekent op deze dag van 7.00 tot ongeveer 14.30 uur extra (zwaar) verkeer door het dorp. Om alles in goede en veilige banen te leiden worden verkeersregelaars ingezet bij het voetbalveld. De straat wordt naderhand schoongemaakt. Omdat vanaf de Didamseweg een puinbaan wordt aangelegd naar de bouwplaats, zal er nagenoeg geen modder op de weg terechtkomen. De puinbaan wordt aangelegd in de week van 12 maart. Aannemer Hoornstra B.V. gaat het nieuwe kleedkamercomplex bouwen. Installateur Gotink is gekozen voor het installatiewerk. Op het bouwterrein is veel aandacht voor veiligheid, er worden bouwhekken om de bouwput geplaatst. Ook wordt op het sportcomplex een veilige routing voor mensen die niets met de bouw te maken hebben uitgezet. Hoornstra begint in de week van 16 april met de bouw van de nieuwe kleedkamers. Het is 43 jaar geleden voetbalvereniging Angerlo Vooruit de poorten van Sportpark Mariëndaal opende aan de Mariëndaalseweg. Dat het complex anno 2018 een grondige facelift kan gebruiken lijdt dus geen twijfel. De boel is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Er ligt een prachtig plan voor de bouw van een nieuw kleedkamercomplex. Daarnaast wordt de kantine verbouwd, zodat de club nog jaren vooruit kan met een modern complex, dat voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Want Angerlo Vooruit is een moderne, vitale club, die midden in de samenleving staat.

Meer berichten
Shopbox