<p>Jan Hulkenberg, Jan Willem Bakker, Willem van Arem, Kees Bles en Frans Mulder zetten zich in de weidevogels te beschermen.</p>

Jan Hulkenberg, Jan Willem Bakker, Willem van Arem, Kees Bles en Frans Mulder zetten zich in de weidevogels te beschermen.

(foto: Bas Bakema)

Meer aandacht voor agrarisch beheer

  Nieuwsflits

DUIVEN/ZEVENAAR - Aan de Landaalsestraat in het Duivense Broek is een twaalfhonderd hectare groot gebied ingericht voor weidevogels, zoals de kievit en de scholekster. Om aandacht te vragen voor hun activiteiten hebben vrijwilligers van de Werkgroep Nestbescherming de Liemers rondom dit gebied herkenningsborden geplaatst en speciaal voor de vogels kruidenpercelen aangelegd.

door Nan Hoesté 

Jan Willem Bakker, dertig jaar geleden oprichter van de werkgroep, keert verheugd terug van een korte inspectie. “Ik heb een scholekster op het land gezien met twee jongen. Die zie ik nu voor het eerst.” Het zijn signalen die de vrijwilligers van de werkgroep verheugd en positief stemmen. Jan Hulkenberg, Frans Mulder, Kees Bles en Jan Willem Bakker steken hierop maar meteen van wal. “Door de intensieve veehouderij komen de weidevogels steeds meer in de verdrukking. De grutto, tureluur en wulp zie je hier bijna niet meer. Wel leven hier zo’n negentig koppels kieviten die goed zijn voor honderdvijfenzestig nesten, waarvan er nu circa vierenveertig uit zijn. Dat is niet zoveel voor zo’n groot gebied, waarbij je ook nog te maken hebt met hun natuurlijke vijanden zoals de vos en de marterachtigen, maar ook de reiger en de ooievaar die de eieren of jongen stelen. Toch zijn we allemaal nog steeds verbaasd dat er, ondanks de geringe beschutting in dit gebied, in verhouding nog zoveel weidevogels zijn”.

‘Je ziet in het boerenland steeds minder diversiteit door de eenzijdige beplanting. Alles is erop gericht om te produceren’

Bamboestokken 

Om de nesten goed te kunnen beschermen trokken vrijwilligers van de werkgroep in het voorjaar het twaalfhonderd hectare grote weiland in om deze te lokaliseren en met bamboestokken te markeren. “Hierdoor kan de boer die met zijn trekker het land komt bewerken, kan zien waar de nesten liggen, zodat ze erom heen kunnen rijden. Deze markeringen worden hen ook via een speciale app doorgegeven, zodat de vogels de kans krijgen rustig te kunnen broeden.”

Kruidenpercelen

Willem van Arem, agrariër in het Duivense Broek, is verantwoordelijk geweest voor de inrichting van de kruidenpercelen die vijf hectare van het terrein in beslag nemen. Daarnaast leverde ook de gemeente Zevenaar haar aandeel door onder de meerdere herkenningsborden wild bloemenzaad te zaaien. “Je ziet in het boerenland steeds minder diversiteit door de eenzijdige beplanting. Alles is erop gericht om te produceren. Deze kruidenpercelen behoeden het terrein niet alleen voor eenzijdigheid, maar er hoeft tevens minder vaak gemaaid te worden. De percelen trekken insecten aan die als voer voor de jongen dienen. Gelukkig beseft tachtig procent van de boeren dat het ooit eindig is en ontstaat er steeds meer interesse in agrarisch beheer. Om speciale aandacht te vragen voor de patrijs houdt de werkgroep zich ook bezig met het jaarlijks tellen van deze vogels. Heb je er één gezien dan kun je dit melden via: franstrudy@upcmail.nl. Voor inlichtingen over de activiteiten van de werkgroep: 06-12791475 Jan Hulkenberg. Telefoon 06-12791475.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden