<p>Omwonenden zijn teleurgesteld. Ze zijn niet betrokken bij de gedeeltelijke nieuwbouw van Vestersbos voor basisscholen De Wissel, De Tamboerijn en het Liemers College (voortgezet). Totaal 800 leerlingen.&nbsp;</p>

Omwonenden zijn teleurgesteld. Ze zijn niet betrokken bij de gedeeltelijke nieuwbouw van Vestersbos voor basisscholen De Wissel, De Tamboerijn en het Liemers College (voortgezet). Totaal 800 leerlingen. 

(foto: Ab Hendriks)

Omwonenden Vestersbos tegen grootschalige school

  Nieuwsflits

ZEVENAAR - De voormalige technische school, later Liemers College Vestersbos, op de hoek van Stationsstraat/Vestersbos staat inmiddels jarenlang leeg. Projectontwikkelaar Barthenhorst noemde Vestersbos in 2017 een ‘broedplaats’ voor overheid, ondernemers, onderwijs en betaalbare huisvesting voor jonge mensen. Op dit moment kost leegstand veel geld en restauratie wordt steeds duurder door verval, mede door lekkage en achterstallig onderhoud’.

door Ab Hendriks

Het terrein gebruiken voor woningbouw gaat vooralsnog niet door. Ooit zouden mogelijk voor 31 jongeren zelfstandige woonruimte gerealiseerd worden. “Het is een domper dat dat niet door kan gaan”, liet de toenmalige wethouder Albers destijds weten. “We moeten opnieuw bekijken wat we met het terrein kunnen doen.”

Haalbaarheidsonderzoek

Sinds kort ligt er een haalbaarheidsonderzoek ten gunste van een onderwijshuisvesting 0-16 jaar. Bestemd voor primair onderwijs De Wissel, De Tamboerijn en Voortgezet Onderwijs Liemers College. De totale oppervlakte bedraagt 6600 m2 (1-2 en 3 laags bouw), totale buitenruimte 4700 m2. Dit stuit tegen de borst van de bewoners van Vestersbos, Heldringstraat en de Pelgromstraat. De 44 gezinnen in de omgeving hebben grote moeite met de grootschaligheid en de vele verkeersbewegingen door circa achthonderd leerlingen en 100 leerkrachten.

 ’De draagkracht van de grond is niet optimaal, zeker als drielaags gebouwd gaat worden’

Zonder overleg

“De meerlaagse bouwplannen en dit alles op een oppervlakte van een voetbalveld, past niet in de wijk. In het onderzoek staat dat ook een sportaccommodatie met twee gymzalen gerealiseerd wordt, maar de locatie staat niet ingetekend. Het zal toch niet zo zijn dat die gebouwd wordt op het terrein van NME aan de Heldringstraat”, vraagt Judith Heijneman zich af. Woordvoerder van de omwonenden Frank Koolen is fel gekant tegen het haalbaarheidsonderzoek dat zonder overleg met de buurt gerealiseerd is, zonder dat vragen/reacties uit de de directe omgeving zijn meegenomen. “Terwijl het college de mond vol heeft van burgerparticipatie!”

Klankbordgroep

Op 27 mei is er een digitale bijeenkomst met betrekking tot de ontwikkelingen zoals genoemd in het haalbaarheidsonderzoek. Er zal ook een klankbordgroep worden samengesteld. “Ja, dat klopt, maar de uitnodiging suggereert dat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Dat is bevestigd door de gemeente. Dat is leuk, maar nogmaals je hoort eerst de reacties van de buurt terug te koppelen en die mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek. Niet achteraf. Hij wijst de digitale bijeenkomst af, omdat veel ouderen aangeven niet overweg te kunnen met Teams Meeting. “Ik stel het gemeentebestuur voor om een bijeenkomst te houden in de grote ruimte in Vestersbos. Die staat leeg, hier is 1,5 meter hanteerbaar. Ik wil het gemeentebestuur namens de 44 gezinnen een unaniem getekende petitie met bezwaren aanbieden.”

 Verkeersoverlast

De gevreesde verkeersoverlast door 800 leerlingen en 100 leerkrachten weegt zwaar bij de omwonenden. “De Kiss and Ride-zones moeten volgens de omwonenden, zoals een van de schetsen laat zien, op het binnenterrein gerealiseerd worden. “Evenals de parkeerplekken voor het personeel, anders wordt de parkeerdruk in de straten veel te groot. “Anderen weten dat Vestersbos-omgeving een risicogebied is voor verzakkingen omdat de bestaande huizen vooral op beton en zand gebouwd zijn. De draagkracht van de grond is niet optimaal, zeker als drielaags gebouwd gaat worden. Zie funderingsviewer op internet.”

Overlast

“Er bestaan meerdere schetsen hoe de verkeersbewegingen zouden moeten lopen”, vertelt Frank Koolen. “We zijn niet enthousiast! De ontsluiting van het terrein is aan de Stationsstraat. Ouders, het personeel en leerlingen rijden langs de achtertuinen van de Pelgromstraat, de Heldringstraat naar Vesterbos. Dat geeft overlast.”

Bedenkingen PvdA

De fractie van de PvdA heeft in september in de raadcommissie Samenleving al bedenkingen uitgesproken tegen het verplaatsen van de basisscholen De Wissel en De Tamboerijn. “De voorkeur van de PvdA blijft voor woningbouw op locatie Vestersbos Het onderzoek naar betaalbare en sociale woningbouw voor jongeren én ouderen mag wat ons betreft morgen hervat worden. Frank Koolen: “Overigens, de ouders van De Wissel en De Tamboerijn bevestigen de verhuizing van beide scholen in 2024 naar locatie Vestersbos. Onbegrijpelijk en onacceptabel!”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden