<p>Afbeelding ter illustratie.</p>

Afbeelding ter illustratie.

(foto: Kanselarij der Nederlandse Orden

Lintjesregen in Zevenaar: negen gedecoreerden

  Nieuwsflits

ZEVENAAR - Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn in Zevenaar negen inwoners gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

van de redactie

De heer J.W. (Willem) Bakker (78), Lid in de orde van Oranje -Nassau

De heer Bakker is benoemd vanwege zijn belangeloze inzet als vrijwilliger voor de bescherming van weidevogels. Sinds de officiële start van de vrijwillige weidevogelbescherming in Gelderland in 1995 is hij al betrokken en actief als coördinator van de Weidevogelgroep Zevenaar e.o. Vanaf 2010 is de heer Bakker het aanspreekpunt voor de boerenlandvogelvrijwilligers. Hij heeft een film over de weidevogel opgenomen in het Duivense Broek, die op veel informatieve bijeenkomsten van weidevogelgroepen door heel Nederland wordt vertoond. Met groot enthousiasme werft de heer Bakker boeren en vrijwilligers voor het uitvoeren van beschermingswerk van de weidevogels. Ook geeft hij voorlichting aan de boeren over de subsidiemogelijkheden. Door zijn inzet is het in 2015 gelukt om de Duivense Broek geregistreerd te krijgen als beschermd weidevogelgebied.

De heer W.J.M. (Willy) van Dinther (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Dinther is zeer actief voor de Babberichse samenleving. Hij is bestuurslid van en vrijwilliger bij het Kulturhus De Borg. Hij zit in de werkgroepen personeel en organisatie en marketing & evenementen. De heer Van Dinther houdt in de gaten wat er speelt in de verschillende werkgroepen en ondersteunt hen waar hij kan. Als voorzitter van Dorpsraad Babberich zet hij zich belangeloos en met veel passie in voor de leefbaarheid van het dorp. De heer Van Dinther heeft een groot hart voor alle activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de saamhorigheid en leefbaarheid in Babberich. Ook is Willy van Dinther gemeenteraadslid, lid van de commissiemiddelen en lid van de rekenkamercommissie in de gemeente Zevenaar.

Mevrouw A.C. (Annie) te Dorsthorst (90), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Te Dorsthorst is vanaf 1980 tot heden vrijwilligster bij de Verzorgingshuis Pelgromhof. Zij helpt iedere week de geheugentraining, zij helpt bewoners 1 op 1 met de opdrachten. Vanaf 1990 brengt zij maaltijden rond voor “Tafeltje Dekje”. Daarnaast is zij al sinds 2002 is vrijwilligster bij de Open Tafel waar mensen op locatie samen een warme maaltijd nuttigen. Ook is Annie te Dorsthorst mantelzorger/vrijwilligster voor meerdere ouderen. Om het maximale uit haar vrijwilligerswerk te kunnen halen en al het mogelijke te kunnen bieden aan haar medemens volgt MHFA trainingen. Dit zijn trainingen voor eerste hulp bij psychische problemen.

De heer H.J.P. (Herman) ter Heerdt (78), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ter Heerdt is medeoprichter van de Stichting Thüs en vervult tot op heden de functie van secretaris/penningmeester. Hij is inmiddels 30 jaar actief betrokken bij het realiseren van de doelen van de stichting. Op deze wijze levert hij een belangrijke bijdrage aan het welzijn en het zich thuis laten voelen van verstandelijke gehandicapten in de Liemers. Daarnaast is hij sinds 2002 bestuurslid van de vereniging de Gemene Gronden van Babberich, Holthuizen en Didam. Een vereniging die zich bezig houdt met de nog elf hectaren gemeenschappelijke weidegronden in Babberich en Oud Zevenaar.

De heer B.G.J. (Ben) Jansen (81), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jansen verricht sinds 1999 tot heden alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden van de geloofsgemeenschap Andreas-Maria Koningin in Zevenaar. Hij is zeer betrokken en toont een grote inzet. Als vrijwilliger van Verzorgingshuis De Pelgrom (van 2005 tot heden) zet hij zich in voor: de op- en de afbouw van de kerststal, helpt met het opzetten van de kraampjes voor de Welfare markt in het verzorgingshuis en rijdt met het busje van het Rode Kruis mee om de bewoners een gezellig dagje uit te bezorgen. Hij was lange tijd mantelzorger. Ook was Ben Jansen van 1997 tot 2017 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Liemers Oost. Hij was een zeer betrokken chauffeur en begeleider. Hij was betrokken bij de coördinatie van het vervoer (plannen van de ritten, verzorgen van de administratie etc.). Hij verrichte deze werkzaamheden met grote nauwgezetheid en toewijding.

De heer P.G.J.M. (Piet) Mulder (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Mulder is in 1969 lid geworden van het Schuttersgilde Eendracht Maakt Macht Lobith. In 1972 is hij toegetreden tot het officierenkorps waar hij de functie van vendelier 27 jaar heeft uitgeoefend. Vanaf 1999 heeft hij gedurende 5 jaar de functie van adjudant bekleed. In 2004 is de heer Mulder commandant van het officierenkorps geworden. Deze taak bekleedt hij tot op de dag van vandaag. Daarnaast zet hij zich in voor de katholieke geloofsgemeenschap in Lobith; vanaf 2007 als penningmeester en sinds 2012 als voorzitter. Hij heeft zitting in de zogenoemde “coördinatiegroep” van de parochie die het proces van kerksluitingen aanstuurt en begeleidt. Piet Mulder was in de periode van 2008-2019 bestuurslid, secretaris en vrijwilliger bij de Tennisvereniging Pannerden. Ook is hij sinds 2017 lid van de Raad van Toezicht van Caleidoz Welzijn, waar hij als aandachtgebied facilitaire zaken heeft. Hier horen onder andere bouwkundige zaken en de onderhandelingen hierover bij.

De heer E.H.C. (Eduard) Poodt (81), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Poodt is medeoprichter van het in 1980 opgerichte herenkoor van de St. Franciscusparochie. In 1996 zijn het herenkoor en het dameskoor onder zijn leiding samengegaan tot het Dames- en Herenkoor St. Caecilia Babberich. Als voorzitter levert hij een aanzienlijke bijdrage aan het voortbestaan van het koor. Het koor vervult een belangrijke functie binnen de parochie. Naast zijn activiteiten voor het koor is Eduard Poodt sinds 1980 actief als secretaris in het kerkbestuur van de St. Franciscusparochie. Ook vervult hij de kerntaak liturgie binnen de pastorale raad.

De heer W.A. (Wim) Swart (85), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Swart is al meer dan 55 jaar verbonden met de hockeysport. Hij was medeoprichter, secretaris (1965-1967)en voorzitter (1967-1974) van en vrijwilliger bij de Hockey Vereniging Zevenaar. Hij deed aan fondsenwerving, schreef voor het hockeykrantje. Hij richtte de Vereniging van vrienden van HVZ op, waarvan hij voorzitter was en waarvoor hij de nieuwsbrief produceerde. Sinds 1980 is Wim Swart vrijwilliger bij de Arnhemse Hockey Club. Ook is hij vanaf 1992 vrijwilliger bij Golf Club Papendal. In de periode van 2009 tot 2016 was hij secretaris van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar en realiseerde projecten voor de zwakkeren in de samenleving.

De heer dr. R. (Reinier) van Twisk (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Twisk is oprichter van de Stichting IntReS (International Reconstructive Surgery). De stichting zet zich in voor kansarme mensen in India en Peru. Hij was plastisch chirurg en opereerde kansarme mensen gratis, voornamelijk aan hazenlippen en brandwonden. Van 2007 tot heden is de heer Van Twisk voorzitter van de Stichting Fondación PAZ-Holandesa. Deze stichting verleent hulp aan Peruaanse kinderen. Hij heeft al meer dan 1200 kinderen gratis geopereerd. Daarnaast geeft Reinier Twisk trainingen aan zijn Peruaanse collegae. Hij is betrokken bij de organisatie en het beleid van de stichting en het ziekenhuis in Arequipa.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden