Tijdwinst Ressen/Liemers tien minuten


<p>De bewoners van Helhoek, niet ver van Zevenaar, krijgen geen A15-tunnel onder hun buurtschap. Wel een verdiepte aanleg met deksel. &quot;We zijn opgelucht&quot;, laten ze op het spandoek weten.</p><p><br></p>

De bewoners van Helhoek, niet ver van Zevenaar, krijgen geen A15-tunnel onder hun buurtschap. Wel een verdiepte aanleg met deksel. "We zijn opgelucht", laten ze op het spandoek weten.


(Foto: Ab Hendriks )

Tijdwinst Ressen/Liemers tien minuten

  Nieuwsflits

ZEVENAAR  “Het traject tussen knooppunt Ressen en de Liemers levert een reistijdwinst op van tien minuten. Dit betekent de halvering van de reistijd op deze verbinding.” Dit liet Rijkswaterstaat weten tijdens een online-bijeenkomst voor 315 belangstelleden die meer wilden weten over de aanleg van de A15 tussen Bemmel (Ressen) en de A12 tussen Zevenaar en Duiven. Ruim 150 mensen keken de uitzending terug.

door Ab Hendriks

Hierbij was ook GelreGroen aanwezig, die in opdracht van Rijkswaterstaat het project A15 uitvoert. GelreGroen is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de bouwbedrijven: Besix, Dura Vermeer, Hochtief en Van Oord.

Overlast

Een aantal vragen gaat over de overlast die de aanleg mogelijk veroorzaakt. De bouwwerkzaamheden vinden naast overdag ook in de nacht plaats. Ook bestaat onrust over het aanvoeren van bouwmaterialen en grond. “Gaat dat door de dorpen met vrachtwagens”, zo luidde een vraag. Het antwoord van GelreGroen: “Om de transporten over bestaande wegen zoveel mogelijk te beperken leggen wij een eigen bouwweg binnen het bouwterrein aan vanaf de toekomstige aansluiting van de A15 op de A12 bij Oudbroeken tot aan tot het Pannerdens Kanaal.” En over de afsluiting van de Griethse Poort: “Ik mag toch hopen dat de Griethse Poort pas gesloten wordt als beide aansluitingen oost en west voltooid zijn, anders komt alles via de westkant en dat is echt ondoenlijk!” Antwoord: “De sluiting van de op- en afrit van Griethse Poort vindt in afstemming plaats met de openstelling van aansluiting Zevenaar Oost en de aansluiting van de A15 op de N810.”

Grote zorgen

Rijkswaterstaat verwacht dat de start van de uitvoeringsfase nog in 2021 plaats vindt. In 2025 moet het gehele project afgerond zijn. Het tracébesluit is reeds een paar jaar geleden vastgesteld. Hierop zijn 48 bezwaarschriften ingediend bij de Raad van State. De zorgen van omwonenden zijn groot omdat men denkt dat de leefomgeving wordt aangetast. De minister heeft het besluit onlangs gewijzigd omdat het Ministerie van Infrastructuur een nieuw onderzoek wenst naar de gevolgen van extra stikstofneerslag op de natuurgebieden die vallen onder Europa Natura 2000. Stikstof bedreigt de natuur. Ook de Rijnstrangen maken deel uit van Natura 2000. Dit natuurgebied behoort onder meer tot de Gelderse Poort dat ook in de nabijheid van de gemeente Zevenaar ligt.

Brug over het kanaal

Pas als het tracébesluit onherroepelijk is start GelreGroen met de realisatie van het project A15. “Maar”, zoals GelreGroen laat weten, “zodra de aanleg kan starten wordt de omgeving geïnformeerd over de volledige planning. In eerste instantie wordt gestart met de verbreding van de A15 bij Bemmel en de A12. Vervolgens wordt vanaf deze locaties naar het Pannerdensch Kanaal toegewerkt voor de realisatie van het nieuwe gedeelte A15 en de aanleg van de brug over het kanaal.”

‘Geen tolgeld betalen dan via A12 en over N810 blijven rijden’

“Er komt langs de A12 één extra rijstrook bij per weghelft. Dit betekent dat het bestaande viaduct Griethse Poort (Doesburgseweg) aan twee zijden wordt uitgebouwd. Tussen het toekomstige knooppunt De Liemers (Oudbroeken) en de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost komen alleen in de richting van Duitsland twee extra rijstroken. De maximum snelheid is 100 km per uur tussen 06.00 - 19.00 uur. Tussen 19.00 uur en 06.00 uur is maximum snelheid 130 km per uur.

Tolheffing

Opvallend is de vraag van belangstellenden of buitenlanders ook tol voor de verlengde A15 moeten betalen. Het antwoord is duidelijk: “Tolheffing is voor iedereen die over de brug over het Pannerdensch Kanaal rijdt, dus ook buitenlandse weggebruikers. Overigens betalen bijna alle weggebruikers tolgeld: automobilisten, motorrijders en vrachtwagenchauffeurs. Fietsers niet.”

Steenuilen

Ook werden vragen gesteld over natuurcompensatie en het maaibeleid waarmee rekening wordt gehouden met insecten. De bermen worden insectvriendelijk aangelegd en beheerd. Straks mogen alleen gekwalificeerde beheerders het maaiwerk doen waarbij maaifrequentie en momenten afgestemd worden op de flora en de insecten. “Er worden ook meerdere maatregel getroffen om de habitat van specifieke soorten amfibieën te behouden. Ook liggen plannen klaar om de habitat te vergroten voor bijvoorbeeld steenuilen. Ook wordt gedacht aan nieuwe poelen en nestkasten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Meest gelezen