<p>Burgemeester Lucien van Riswijk overhandigde - coronaproof - een koninklijke onderscheiding aan Bertus Bruins. (foto: PR)</p>

Burgemeester Lucien van Riswijk overhandigde - coronaproof - een koninklijke onderscheiding aan Bertus Bruins. (foto: PR)

(Foto: )

Koninklijke onderscheiding voor Bertus

  Nieuwsflits

van de redactie

Afgelopen zondag, 18 oktober, is een koninklijke onderscheiding toegekend aan Bertus Bruins, al tientallen jaren woonachtig in Pannerden, maar in feite ook een inwoner van Oud-Zevenaar.

PANNERDEN/OUD-ZEVENAAR - Deze onderscheiding is aan hem toegekend vanwege de zeer grote verdiensten, die Bertus Bruins heeft verleend aan drumfanfare St. Anna in Oud-Zevenaar, maar daarnaast ook aan zijn vele andere ondersteuningen en diensten aan Oud-Zevenaarse verenigingsactiviteiten.

Deze uitreiking zou plaats vinden bij de viering van het zeventigjarig bestaan van drumfanfare St. Anna, maar door de coronaperikelen is dit jubileum in ieder geval met een jaar opgeschoven. Drumfanfare St. Anna laat weten: “Het is ondoenlijk om zijn volledige staat van dienst hier uitgebreid te vermelden, maar in hoofdlijnen willen wij toch aangeven, hoezeer hij zich voor de plaatselijke gemeenschappen heeft ingespannen. Met twaalf jaar werd hij lid van drumfanfare St. Anna . Aangezien Bertus inmiddels 71 jaar is, betekent dat, dat hij ruim 59 jaar ononderbroken lid is van die vereniging. Na verschillende muziekinstrumenten te hebben bespeeld, werd hij in 1991 tambour-maître bij het korps, in feite de leider van het korps.”

“Vanaf die tijd, tot nu toe, zorgt hij voor opening en sluiting van de oefenruimte in het schuttersgebouw, zorgt voor de koffie en is een vraagbaak voor vooral de jeugdige muzikanten. Vanaf die tijd was hij ook algemeen bestuurslid van de drumfanfare en verantwoordelijk voor veel zaken binnen de drumfanfare. In die hoedanigheid was hij de verbindingsofficier met de schutterij St.Anna, waar hij steeds heel goede contacten mee wist te onderhouden. Voor die vereniging heeft hij tal van klussen uitgevoerd, zowel bij het onderhoud van het gebouw, alsook bij de groenvoorzieningen rondom het schuttersgebouw.”

“Na zijn huwelijk in 1973 met Dorien is hij gaan wonen in het Pannerden, waar hij zich ook erg verdienstelijk maakte en nog steeds maakt, met name voor de Rooms-Katholieke Kerk en ook voor het onderhoud daarvan. Hij is ook jarenlang koster geweest in die parochie en doet nu nog het tuinonderhoud. Carnavalsvereniging De Nachtuulen heeft geprofiteerd van zijn inzet voor de gemeenschap, getuige het feit dat die vereniging hem in 2020 de Smaragdogige Nachtuul heeft toegekend.”

“Zo kunnen we nog lang doorgaan, maar dankzij zijn manier van omgaan met mensen, konden verenigingen en groepen tot verdere ontwikkeling komen. Hij zorgde voor begrip tussen de verenigingen onderling.” Door het voorgaande heeft het Zijne Majesteit behaagd om Bertus zondag 18 oktober een koninklijke onderscheiding toe te kennen. Helaas moest deze uitreiking, vanwege corona, beperkt blijven voor een kleine groep.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden