Plannen voor Zonnepark Bijvanck


<p>Op de bovenstaande kaart is met geel aangegeven waar Zonnepark Bijvanck eventueel gaat verschijnen. De plannen zijn in een pril stadium.&nbsp; (foto: PR)</p>

Op de bovenstaande kaart is met geel aangegeven waar Zonnepark Bijvanck eventueel gaat verschijnen. De plannen zijn in een pril stadium.  (foto: PR)

Plannen voor Zonnepark Bijvanck

  Nieuwsflits

van de redactie 

Duurzaam energiebedrijf Pure Energie heeft een idee voor een zonnepark aan de voet van Windpark Bijvanck: Zonnepark Bijvanck. De locatie van Zonnepark Bijvanck is het gebied onder en direct ten noorden van de twee oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck in de gemeente Zevenaar.

ANGERLO/LOIL - De Didamse Wetering begrenst het plangebied aan de zuidkant. Aan de noord- en westkant loopt het plangebied in de richting van de Ganzepoelweg, maar er blijft ruime afstand tussen het zonnepark en de Ganzepoelweg.

Het totale plangebied is 23 hectare groot. Conform de gedragscodevan branchevereniging Holland Solar blijft minimaal 25 procent van dit gebied onbedekt. Dat wordt dus niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal zeventien hectare aan zonnepanelen komt en zeer waarschijnlijk nog iets minder.

Een zonnepark van deze omvang wekt naar verwachting circa zeventien miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. In de gehele gemeente Zevenaar werd in 2018 iets minder dan 221 miljoen kWh verbruikt. Het beoogde zonnepark kan dus naar verwachting bijna acht procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken.

Op minimaal 25 procent van het plangebied komen dus geen zonnepanelen. De ruimte van meerdere hectares die hierdoor beschikbaar is, kan worden gebruikt om het zonnepark landschappelijk in te passen. Zo kan er een haag of struweel rondom het zonnepark komen waardoor het voor omwonenden niet is te zien. Ook kan het gebied zo worden ingericht dat het aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld vogels, door onder andere struiken, planten en kruiden te planten en te zaaien die beschutting en voedsel geven. Graag bespreekt Pure Energie met omwonenden de mogelijkheden en welke wensen zij hiervoor hebben.

De ontwikkeling van het zonnepark verkeert nog in een pril stadium. Een formele procedure om een vergunning te verkrijgen zodat Pure Energie dit zonnepark kan realiseren, is nog niet begonnen. Pure Energie betrekt graag eerst de omgeving hierbij. Wel heeft het bedrijf dit idee kenbaar gemaakt aan de gemeente Zevenaar. Het lijkt op het eerste gezicht te voldoen aan de eisen die de gemeente stelt aan zonneparken als het gaat om onder andere locatiekeuze, mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en mogelijkheid voor betrokkenheid van de omgeving.

Pure Energie wil dit zonnepark graag samen met de omgeving realiseren. Daarom heeft het bedrijf een voorstel hoe de omgeving betrokken kan zijn bij de planvorming en hoe de omgeving mede-eigenaar kan worden van het zonnepark. Pure Energie stelt voor een werkgroep in te richten waaraan omwonenden binnen twaalfhonderd meter uit de omgeving van het zonnepark deelnemen. Samen met deze omwonenden bespreekt Pure Energie het plan en bijvoorbeeld de wensen voor de inrichting.

Een energiecoöperatie kan mede-eigenaar worden van het zonnepark. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie, kunnen zo mee-investeren in het zonnepark en worden daardoor samen eigenaar van een deel van het zonnepark. De coöperatie kan tot vijftig procent van het zonnepark in eigendom krijgen. Via de coöperatie exploiteren inwoners daarmee een deel van het zonnepark en krijgen hier dus inkomsten uit. Wat Pure Energie betreft krijgen omwonenden binnen twaalfhonderd meter voorrang op inwoners op grotere afstand van het zonnepark bij de mogelijkheid om te investeren. Dit kan samen met de omwonenden nader worden uitgewerkt.

Meer informatie over Pure Energie en dit initiatief staat op de onderstaande website. Via deze website kan iedereen die wil zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Pure Energie is bereikbaar op info@zonneparkbijvanck.nl of telefonisch via Matthijs Oppenhuizen op 06-57870755. Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf. Al 25 jaar werken ze aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren.

zonneparkbijvanck.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden