'Communicatie is bijzonder belangrijk'


<p>Drie bestuursleden van de Dorpsraad Babberich (vlnr): Ton van Dinther, Willy van Dinther en Henk Dukkerhof. (foto: Ab Hendriks)</p>

Drie bestuursleden van de Dorpsraad Babberich (vlnr): Ton van Dinther, Willy van Dinther en Henk Dukkerhof. (foto: Ab Hendriks)

'Communicatie is bijzonder belangrijk'

  Nieuwsflits

van de redactie

De Dorpsraad Babberich bestaat 25 jaar. De oprichting van de dorpsraad kwam naar een aantal woelige jaren waarin menigeen op de barricade klom om bestuurders van de gemeente en de provincie te laten weten niets eens te zijn met gebeurtenissen die de leefbaarheid onder druk zetten. Zo had de aanleg van de Betuweroute een enorme impact. Zo ook de aanleg van een viaduct in de Beekseweg en de bussluis. De toenemende verkeersdruk in de Dorpstraat en over het Witte Kruis kregen ook volop de aandacht.

BABBERICH - De strijd voor een veilig Witte Kruis is nog niet gestreden. De druk op deze regionale weg wordt steeds groter. Bovendien wordt gekeken naar aansluiting op de A12. De dorpsraad is er direct bij betrokken. Dit laatste typeert de Dorpsraad Babberich in de afgelopen 25 jaar. “De leefbaarheid in ons dorp staat altijd op onze agenda, mede daardoor is de dorpsraad een belangrijke gesprekspartner geworden voor het gemeentebestuur. Bij essentiële zaken neemt het college van burgemeester en wethouders contact met ons op”, zegt dorpsraadvoorzitter Willy van Dinther van de Dorpsraad Babberich.

De kiem voor een mondige en voor de bewoners opkomende dorpsraad werd al in 1994 gelegd tijdens een voorlichtingsavond van de gemeente onder leiding van wethouder Cees Hilberdink. “De definitieve oprichting van de Dorpsraad Babberich kwam op 23 januari 1995”, weet Henk Dukkerhof. “Het toenmalige bestuur stelde een half jaar later een werkplan samen met de naam Babberich nu en in de volgende eeuw, dat toen aan het gemeentebestuur werd aangeboden.”

De Dorpsraad Babberich staat nog steeds midden in de samenleving. Het bestuur bestaat momenteel uit elf personen en werkt samen met 25 vrijwilligers verdeeld over vijf werkgroepen. Het bestuur is trots op datgene wat samen met de vrijwilligers bereikt is. “We blijven vooruitkijken”, zegt Van Dinther strijdlustig. “Zo blijven we in gesprek met Sandra van Zaal van Baston Wonen over renovatie van woningen en nieuwbouw op inbreidingslocaties zoals op de voormalige terreinen van Swaters en Hugen. Het gaat ons om vooral goedkope sociale woningen én voor mensen in Babberich.”

“Iedereen weet dat de Franciscuskerk wordt gesloten”, gaat Henk Dukkerhof verder. “Wij zijn nauw betrokken bij de nieuwe invulling van de kerk. Hier komen betaalbare appartementen voor ouderen. We houden natuurlijk de bewoners op de hoogte! De communicatie is altijd van groot belang om de bewoners van alle ontwikkelingen in het dorp op de hoogte te houden.”

“Onze nieuwsbrief wordt maandelijks door 25 vrijwilligers op negenhonderd adressen rondgebracht. We hebben ook een dorpsgids met boordevol informatie uitgegeven”, vertelt Ton van Dinther enthousiast. “Weet je dat de vrijwilligers en bewoners zwerfvuil opgeruimd hebben? We blijven actief in ons dorp!”

dorpsraad-babberich.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden