Deskundigen denken dat katten jaarlijks tientallen miljoenen vogels doden. (foto: Shutterstock)
Deskundigen denken dat katten jaarlijks tientallen miljoenen vogels doden. (foto: Shutterstock) (Foto: Shutterstock )

Te veel katten in Zevenaar?

  Ingezonden

ZEVENAAR - Katten zijn gezellige huisdieren, maar veroorzaken helaas ook veel overlast. Zit je lekker te werken in je tuintje, bederven kattendrollen jouw plezier bij het planten van nieuwe bolletjes of jonge plantjes. Zijn er net weer een paar jonge vogels uit het ei gekropen, moet de kat van de buren het hele nest weer zo nodig om zeep helpen. Het aantal katten in Nederland wordt geschat op gemiddeld circa vier miljoen. De problemen die katten kunnen veroorzaken zijn divers. Uit onderzoek (Raad voor dierenaangelegenheden) blijkt dat het aannemelijk is, dat katten verschillende zoönosen verspreiden, dierenziektes die op mensen overslaan. De gevaarlijkste daarvan is toxoplasmose, een parasitaire infectie, die wordt verspreid via de ontlasting van katten. Bij mensen kan dit leiden tot vermoeidheid, spierpijn en koorts, maar in ernstige gevallen ook tot oogontstekingen, longontsteking of hersenvliesontsteking. Nog gevaarlijker is toxoplasmose voor zwangere vrouwen. Volgens onderzoek zijn er in Nederland jaarlijks zo’n vijfhonderd gevallen waarbij kinderen met de infectie worden geboren, met soms ernstige gevolgen zoals een waterhoofd, verkalkingen in de hersenen of blindheid. Dit soort overlast wordt niet alleen door zwerfkatten veroorzaakt. Ook de brave huiskat die thuis zijn natje en droogje krijgt, kan door het poepen in de zandbak of in de tuin van de buren ziektes verspreiden en blijkt buitenshuis vaak de kille moordenaar die hij als roofdier nu eenmaal is. Het aantal vogels dat door katten wordt gedood is groot. Schattingen van dierecoloog J. Dekkers geven aan dat het jaarlijks om tientallen miljoenen gedode vogels in Nederland gaat. Ja u leest het goed! Waar het me nu om gaat is, dat eenieder een kat als huisdier wordt gegund, maar aanvaard dan ook de consequenties en zadel anderen niet met de problemen op. Houd hem/haar binnenshuis! Misschien zou het invoeren van kattenbelasting het aantal kunnen verminderen. Het helpt misschien in ieder geval in die gevallen waar sommige mensen het zelfs nodig vinden om meerdere katten te moeten houden. Indien van toepassing voelt u zich hopelijk aangesproken.

Ingezonden door Fleur Bes uit Zevenaar

Meer berichten