Ds. Henk Poot geeft binnenkort een lezing over het geheim van Israël. (foto: Henk Visscher)
Ds. Henk Poot geeft binnenkort een lezing over het geheim van Israël. (foto: Henk Visscher)

Studieseminar over het geheim van Israël

  Cultuur

Op woensdag 29 januari is er in Zevenaar de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: het geheim van Israël.

van de redactie

ZEVENAAR - De lezing begint met de ontstaansgeschiedenis van Israël. We horen over de roeping van Abram en de uittocht uit Egypte en het geschenk van de Wet. Israël is niet alleen Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. We gaan in op de prediking van de profeten die worstelen met de ontrouw van Israël, maar die ook vertellen van een hoopvolle toekomst. Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse volk is de komst van Christus. Wat is zijn relatie met Israël? In de eerste lezing gaat het over de roeping van Israël, in de tweede over Christus en in de derde lezing gaan we in de tijd waarin wij leven.

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker. De andere avonden zijn op woensdag 5 en 12 februari. De bijeenkomsten vinden plaats in Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden