Er mag weer gesproeid worden! (foto: Pixabay)
Er mag weer gesproeid worden! (foto: Pixabay)

Sproeiverbod in de Liemers opgeheven

Het is weer toegestaan om water uit beken, rivieren en sloten te onttrekken in de Liemers. Afgelopen weken heeft het flink geregend en is het water in de rivieren en beken weer op normaal niveau. Waterschap Rijn en IJssel heft daarom per direct het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater op.

van de redactie 

REGIO - Beide verboden waren afgelopen zomer van kracht vanwege de extreme droogte. De verboden liepen echter door in de herfst en winter. Op deze manier wilde het waterschap de (grond)watervoorraad aanvullen, zodat het gebied het voorjaar van 2020 niet begint met een achterstand. Het waterschap riep ook agrariërs, inwoners en anderen op om het regenwater dat er viel, op te vangen met bijvoorbeeld regentonnen of duikerafsluiters, zodat het de grond in kan.

Situatie waterstanden

Het water in de grote rivieren is na de hoogwaterpiek van afgelopen week weer op normaal niveau. Ook de waterstanden in de overige rivieren en beken zijn normaal voor deze tijd van het jaar. Dit blijkt uit het dashboard weer en water (wrij.nl/droogte), waarmee het waterschap alle waterstanden monitort. De grondwaterstanden laten echter nog een divers beeld zien. In de laaggelegen gebieden (onder andere.de Liemers en ten noorden van Zutphen) is de grondwaterstand aangevuld tot normaal niveau. In de hooggelegen gebieden (onder andere Zelhem, Doetinchem, Eibergen) is de grondwaterstand nog laag voor deze tijd van het jaar. Daar is niet voldoende om straks in het voorjaar genoeg voorraad te hebben. Het waterschap monitort de standen nauwkeurig en is voorbereid om indien nodig later opnieuw een verbod in te stellen.

Regen

Dijkgraaf Hein Pieper: "De regen heeft op veel plekken in ons werkgebied zijn werk gedaan. Ook hebben velen gehoor gegeven aan onze oproep om water vast te houden deze winter. We zien dat de extreme droogte van afgelopen jaren blijft doorklinken. Op sommige plekken in ons gebied is het grondwater nog niet hersteld. Op die hoger gelegen gronden zou het vanaf nu elke dag méér dan gemiddeld moeten regenen om het voorjaar met voldoende voorraad te starten."

Houd water vast

Het waterschap roept iedereen nog steeds op om het (regen) water vast te houden, zodat het de grond in kan. In de hoger én laaggelegen gebieden. Bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten. De Achterhoek kampte afgelopen twee jaar met extreme droogte. Door de ligging kan er geen extra water ingelaten worden uit de grote rivieren en is het gebied dus afhankelijk van de regen.

wrij.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden