De Kijfwaard onder water. Jaartal onbekend. De foto illustreert wel een indrukwekkende hoogwatersituatie. (archieffoto Ab Hendriks)
De Kijfwaard onder water. Jaartal onbekend. De foto illustreert wel een indrukwekkende hoogwatersituatie. (archieffoto Ab Hendriks)

Extreem hoog water is 25 jaar geleden

In een beperkte korte tijd kreeg het Gelders Eiland meerdere malen te maken met hoogwater. In onder meer in 1995 en in 1990. In 2020 is het 25 jaar geleden (1995) dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. In de Betuwe was de dreiging zo groot dat veel mensen en dieren hun woonplek moesten verlaten en 'het hoger op moesten zoeken'. De inwoners van Tuindorp bij Tolkamer leefden onder dreiging van evacuatie.

door Ab Hendriks 

TUINDORP - Het nieuws over de evacuatie werd dagenlang nauwgezet door de bewoners gevolgd, want Tuindorp werd in 1995 door een toch lage dijk beschermd. "Deze dijk had het bij nog slechter weer mogelijk niet gehouden", vertelde een beleidsmedewerker van het polderdistrict destijds in een interview. "We hebben afgelopen dagen constant water weggepompt waardoor de riolering in Tuindorp bleef functioneren."

Rijkswaterstaat beloofde dat het hoogwater eind januari in 1995 in de Rijn tot 16 meter boven NAP zou stijgen. De waterstand was een paar dagen eerder al 14.68 meter boven NAP. Het Polderdistrict Rijn en IJssel hield korte tijd rekening met de mogelijkheid dat Tuindorp geëvacueerd zou moeten worden. Tuindorpers staan gelukkig bekend als mensen die elkaar helpen, zeker bij hoogwatersituaties. Het hoogwater veroorzaakt namelijk een sterk saamhorigheidsgevoel in het dorp.

Lees het complete artikel in Zevenaar Post van woensdag 29 januari 2020

Meer berichten