Bovenste rij (tweede van links en eerste en tweede van rechts) Willem, Nelleke en Thea met deelnemers van het Praathuis. (foto: Ab Hendriks)
Bovenste rij (tweede van links en eerste en tweede van rechts) Willem, Nelleke en Thea met deelnemers van het Praathuis. (foto: Ab Hendriks)

Samen de Nederlandse taal doorgronden

Elke woensdagmorgen komen mensen van niet Nederlandse afkomst bijeen in het Praathuis in Zevenaar, gevestigd in jongerencentrum 4All. Ze willen maar één ding: de Nederlandse taal beter leren spreken en de grammatica onder de knie krijgen. Zij worden begeleid door drie vrijwilligers. "Wij nemen er alle tijd voor."

ZEVENAAR - Het Praathuis is erop gericht alles samen te doen. Samen korte teksten lezen en deze begrijpen, waarbij wordt gelet op een goede uitspraak en onbekende woorden worden uitgelegd. Alsmede oefenen met de grammatica om goede zinnen te kunnen maken.

Afgelopen woensdagmorgen zaten de circa twaalf aanwezige deelnemers weer klaar om gretig de aangeboden stof tot zich te nemen. Ze hebben namelijk één gezamenlijk doel: zo snel mogelijk leren communiceren om nog beter te kunnen integreren. Sommigen krijgen ze hopelijk de kans om een baan te vinden. Het onderlinge respect en de gezelligheid in deze smeltkroes van diverse culturen is voelbaar. Bovenal is het veilig, want er mogen fouten worden gemaakt. Ailine - voormalig docent Engels op een highschool op de Filipijnen - is vol lof over de geboden lesstof. "Dit Praathuis heeft me zoveel gebracht en geleerd. Het heeft me zeker geholpen bij mijn cursus inburgeren die ik over een maand hoop af te ronden, want ik wil zo snel mogelijk werk vinden in de zorg."

Voor Florence uit Soedan, die dertien jaar geleden met haar man vluchtte voor het aldaar heersende oorlogsgeweld, heeft het vinden van werk de hoogste prioriteit. "Ik werk nu al jaren als vrijwilliger bij Liemerije, maar het vinden van een betaalde baan is voor mij erg moeilijk. Ik stuit meestal op een nee." De, zoals ze zelf zegt, teruggetrokken Lin Jing uit China woont al twintig jaar in Nederland en wil vooral haar spreektaal verbeteren en sociale contacten opdoen. "Je hoort dat ik na twintig jaar nog steeds niet goed Nederlands spreek. Daar schaam ik me wel een beetje voor. De rust hier in Nederland vind ik erg fijn, alhoewel ik nog steeds heimwee heb naar het China van weleer."

Het Praathuis is onderdeel van de welzijnsinstelling Caleidoz. Het staat, vanaf de oprichting vijf jaar geleden, onder de bezielende leiding van Nelleke Oosterhof, Thea Rebergen en Willem Brouwer. "Het was in het begin heel erg zoeken naar de vorm. Wordt het werken met thema's en/of gastsprekers? Uit de groep kwam naar voren dat iedereen gespitst was op het leren van de Nederlandse spreektaal en de daarbij behorende grammatica. De deelnemers zijn erg gemotiveerd en het is fijn om te zien dat ze steeds meer zelfvertrouwen ontwikkelen."

Wie interesse heeft in de activiteiten van het Praathuis, hetzij als deelnemer of als vrijwilliger, kan contact opnemen met Monique Vossebeld via mailadres: m.vossebeld@caleidoz.nl.

Meer berichten