Joyce van Katwijk was compleet verrast toen burgemeester Van Riswijk haar vertelde dat ze door de koning was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (foto: Ab Hendriks)
Joyce van Katwijk was compleet verrast toen burgemeester Van Riswijk haar vertelde dat ze door de koning was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (foto: Ab Hendriks)

Joyce van Katwijk is benoemd tot Ridder

Burgemeester Lucien van Riswijk heeft zaterdag 23 november een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Joyce van Katwijk. Zij is door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

ZEVENAAR - In 1972 heeft Joyce van Katwijk als student/stagiaire kennisgemaakt met landgoed Huis Sevenaer. Zij kwam als student uit Canada. Na deze stage is zij op het landgoed gebleven om jonkheer Huub van
Nispen van Sevenaer te ondersteunen bij de werkzaamheden op het landgoed. Sindsdien woont en werkt zij op het landgoed. Zij runde samen met de Jonkheer de historische kasteelboerderij (het landbouwbedrijf) het vee, de tuinderij en hield het huis op orde. Samen met de jonkheer heeft zij het landgoed op een biologische en duurzame wijze gerund. Deze vorm van geïntegreerde landbouw wordt tegenwoordig als natuur inclusieve landbouw of circulaire landbouw toegejuicht. Al jaren voert zij haar taak als beheerder van het landgoed Huis Sevenaer deskundig en vasthoudend uit. Zij heeft, en nu nog steeds, het cultureel landgoed, dat dateert uit de 14e eeuw, bijeen gehouden en niet alles laten bebouwen. Dankzij deze enorme inzet is het landgoed als groen hart van Zevenaar behouden. Het groene karakter zorgt voor een unieke omgeving in het hart van Zevenaar. Daarnaast heeft zij de verzorging van de jonkheer, de moeder van de jonkheer en de freules, zowel in periodes van niet-ziek zijn als in de periode van ziekbed tot aan overlijden (intensieve verzorging) op zich genomen. Zij is mantelzorger geweest voor de nicht en moeder van de jonkheer en voor de jonkheer zelf. Mevrouw Van Katwijk is tevens bestuurslid en voorzitter van de Stichting "Jonkheer Huub van Nispen Memorie". De stichting heeft tot doel de visie van de jonkheer tastbaar en zichtbaar te houden met aandacht voor planten en dieren, circulaire economie, duurzaamheid. Het landgoed is onder begeleiding te bezoeken. Zij ontvangt schoolklassen en er zijn excursies. Voor mevrouw Van Katwijk is het duurzaamheid "a way of life" in al haar facetten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


Wat vindt u?

Het kabinet heeft besloten dat er geen landelijke verplichting komt tot het dragen van mondkapjes. Een goed idee?Reageren!