Jan Dekker onder het klokkentorentje van de Ontmoetingskerk.aan de Markt. De toren wordt ingrijpend gerestaureerd. (foto: Ab Hendriks)
Jan Dekker onder het klokkentorentje van de Ontmoetingskerk.aan de Markt. De toren wordt ingrijpend gerestaureerd. (foto: Ab Hendriks)

'Uitstel renovatie is niet verantwoord'

De Ontmoetingskerk van de Protestantse Kerk uit 1658 aan de Markt is een van de weinige monumenten van Zevenaar. Deze kerk heeft in de laatste decennia meerdere noodzakelijk restauraties ondergaan. In november 2018 zou de laatste fase worden afgerond. Op dat moment bleek dat de acht stijlen van de klokkentoren aan het verrotten zijn.

ZEVENAAR - "Het werk is vervolgens stilgelegd. Daarna volgde uitvoerig overleg met adviseurs. Dit leidde tot het volledig restaureren van de klokkentoren en het repareren van een van de klokken. Voor de complete restauratie moet een stelling tot aan de torenspits opgetrokken worden. Om het omvangrijke werk te verrichten wordt een platform om de klokkentoren gebouwd", vertelt bouwmeester Jan Dekker van de Protestantse Kerk. De klok die inmiddels gerepareerd is, staat momenteel bij Klokkengieterij Eijsbouts in Asten.

Voor de restauratie van de toren is in februari 2019 € 134.000,-- subsidie bij de provincie aangevraagd, dit is 60 procent van de investering. "Tot onze grote verbazing liet de provincie weten dat door loting een monument wel of geen subsidie krijgt. Ik heb de provincie daarom meerdere malen gevraagd om de aanvraag te heroverwegen en gewezen op de monumentale waarde van de Ontmoetingskerk voor de gemeente Zevenaar, zoveel monumenten heeft onze stad niet meer. "

Vorige maand heeft de provincie, tot grote verbazing van het Zevenaars College van Kerkrentmeesters, € 107.000, (80 procent voorschot van het totale subsidiebedrag) bijgeschreven op de bankrekening van de penningmeester. De rest volgt later. "Voor de zekerheid heb ik gebeld met de provincie om ons alsnog een brief te sturen waarin de toezegging definitief medegedeeld wordt. Die is nu binnen", aldus Jan Dekker. "Het restbedrag van € 89.000,-- moeten wij als kerk betalen. We zullen fondsen moeten werven bij meerdere instellingen en de gemeente Zevenaar.

Nu de restauratie midden volgend jaar wordt afgerond stopt Jan Dekker met het begeleiden van de projecten. "Sinds ongeveer 1995 ben ik er mee bezig geweest. De een na laatste restauratie is ruim twee jaar geleden, daarbij zijn de muren opnieuw gevoegd en de herenbanken in het kerkinterieur gerestaureerd. Het was boeiende tijd met subsidieverstrekkers, aannemers, bouwadviseurs en de gemeente. Het was ook een proces waarin je meerdere malen een consensus moest bereiken. Binnen de Protestantse Kerk bestond namelijk een levendige discussie over de aanpak van alle restauraties. Het gaat iedere keer om grote bedragen!" Dekker heeft een financiële, maar geen bouwtechnische achtergrond. "In de afgelopen decennia heb ik mij bij alle restauratieprojecten alles laten uitleggen. Ik werd een soort pseudo-bouwmeester! Bovendien ben ik altijd kritisch geweest. Daar waar wat te besparen was, stond ik vooraan!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer berichten