De jury tijdens het bezoek op 25 oktober in Spijk. Guido Ariessen (rechts) legt uit waarom Spijk de prijs moet krijgen. (foto: Ab Hendriks)
De jury tijdens het bezoek op 25 oktober in Spijk. Guido Ariessen (rechts) legt uit waarom Spijk de prijs moet krijgen. (foto: Ab Hendriks)

Spijk haalt Steenbreektrofee binnen

De inwoners van Spijk hebben tijdens de Nationale Groendag de Steenbreektrofee gewonnen. De zevenkoppige jury onder leiding van Margo Ribberink, Ambassadeur van Duurzaamheid en Klimaat, wees het dorp aan vanwege de innovatieve voorbeelden hoe het groen en water op een praktische manier in Spijk worden benut. De inwoners hebben hun voortuinen vergroend en de dorpskern aangepakt met een speelwadi.

SPIJK -In de jury zaten onder meer het Klimaatverbond Nederland, Staatsbosbeheer en AVVN, de landelijke vereniging van hobbytuinders. "We waren overdonderd", vertelt Guido Ariessen, voorzitter van Stichting Actief Spijk (SAS). "Maar als je met de drie andere genomineerden Apeldoorn, Den Helder en Nijmegen eenmaal op het podium staat, ja dan wil je winnen. Via de sociale media werden we na de uitslag door instellingen, particulieren en de gemeente Zevenaar als het ware omver geblazen. Er volgen nog meerdere interviews, ook met natuurvakbladen."

"De andere genomineerden hadden slechts een wijk in hun stad naar voren geschoven, maar Spijk deed mee als een dorp. We hebben inwoners van ons dorp bij de activiteiten van SAS betrokken. Het ging bij de jury ook om de getoonde zelfwerkzaamheid bij onder meer de herinrichting van de dorpskern en het aangelegde rustpunt op de route voor Pieterpadlopers en recreatieve fietsers aan de Kleefse Postweg."

"Ook liet men ons weten dat de waardering vooral uitging naar het enthousiasme van de inwoners van Spijk, onze passie, onze nuchterheid en de overtuiging om zaken op het gebied van water en groen aan te pakken."

Volgens SAS sloten de genomen initiatieven prima aan bij de expertise van de juryleden zoals het materiaalgebruik, de bestrating en de beplanting. Ook instellingen als Vryleve Wonen en Welzijn in Lobith hebben meegewerkt aan het initiatief van SAS. Zo werden tegels in tuinen vervangen door groen. Particulieren sloten zich aan bij deze manier van vergroenen.

Margot Ribberink van Stichting Steenbreek: "Het gaat om gezamenlijke projecten zoals in Spijk, dat is een mooi voorbeeld! Het wordt steeds droger, natter en warmer. In een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Het verstenen van dorpen en steden is niet de oplossing."

De toename van verharding heeft volgens haar negatieve effecten op het welbevinden van mens, dier en natuur. "Niet alleen de hele tuin moet groen worden. Een strook langs je huis is al voldoende. Groen geeft verkoeling en is fijn voor de insecten. We willen als Stichting Steenbreek bewustwording van de diversiteit van de natuur bevorderen. Inmiddels is bekend dat ook de provincie Gelderland zich heeft aangesloten bij Steenbreek. Andere provincies volgen."

 

 

Meer berichten