Het gemeentehuis van Zevenaar. (foto: Danny van der Kracht)
Het gemeentehuis van Zevenaar. (foto: Danny van der Kracht)

Oppositie Zevenaar komt met een tegenbegroting

Het college presenteert aankomende woensdag 6 november de Meerjarenbegroting 2020-2023. Door de enorme tekorten binnen het sociaal domein heeft het college 44 bezuinigingsvoorstellen gedaan richting de gemeenteraad. Hoewel de oppositie begrijpt dat iets moet gebeuren kiezen zij ervoor, in constructieve gezamenlijkheid, om het anders te doen! De oppositie dient collectief woensdag een tegenbegroting in. Deze tegenbegroting is net als het collegevoorstel in het laatste jaar sluitend.

ZEVENAAR - De tegenbegroting van de oppositie (PvdA, VVD, SP, D'66, Sociaal Zevenaar en Groen Links) is sociaal, gericht op preventie binnen het sociaal domein, gericht op armoedebestrijding, kleine en grote evenementen in de gemeente(leefbaarheid) en legt de rekening zo min mogelijk neer bij inwoners en ondernemers.

Voor preventie binnen het sociaal domein, mantelzorgers, armoedebestrijding

De steeds verder stijgende kosten van onder andere de jeugdzorg en de WMO is verreweg de grootste financiële zorg van onze gemeente. In onze tegenbegroting kiezen wij ervoor, in tegenstelling tot het college niet te snijden in preventie binnen het sociaal domein en armoedebestrijding. Immers preventie en armoedebestrijding uithollen betekent geen antwoord op een hulpvraag van onze inwoners en garandeert hogere instroom in de professionele zorg. Daarnaast moet de gemeente de regie terugpakken en de fors ontstane tekorten terugdringen. Dat kan door een effectievere bedrijfsvoering, het anders inrichten van processen, het werken met aanzienlijk minder zorgaanbieders, kwaliteitsafspraken maken en meer controle en toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Meer samenwerking kan bereikt worden door werkzaamheden aan externe partijen uit te besteden. Het BDO-rapport dat vlak na het zomerreces met vernietigende conclusies kwam moet met de grootst mogelijke voorrang worden uitgevoerd. Het helpt niet om meer externen in te huren, de gemeente moet haar eigen rol weer terugpakken. Dat heeft als gevolg betere zorg en ondersteuning en een vermindering van kosten.

Tegen extreme verhoging belasting

De oppositie is tegen de plannen van het college (Lokaal Belang en CDA) om de onroerende zaak belasting (OZB) voor woningen de komende drie jaar met elk jaar met 5% te verhogen (bedrijven en vereniging 2 jaar 2,5%). De oppositie constateert dat de OZB al jaren door Zevenaar gebruikt wordt om de gaten te dichten. Of die nu worden veroorzaakt door te ambitieuze uitbreidingsplannen, grote projecten of het volstrekt ontbreken van iedere controle op het sociaal domein, de afgelopen twee jaar. Om het enorme gat te dichten (gemiddeld 8 miljoen per jaar) zijn wij helaas genoodzaakt om vanaf 2022 een eenmalige verhoging op de OZB in te voeren van 5% op de woningen en 2,5% voor vereniging en bedrijven. Ondanks dat dit voor enkele oppositiefracties eigenlijk een harde no-go was, heeft de oppositie ervoor gekozen een gemeenschappelijk tegengeluid te laten horen.

Bezuinigingen zoeken binnen eigen organisatie

Wij zijn in gezamenlijkheid tot een andere denkrichtingen gekomen. De financieel technische voorstellen van het college willen we uitbreiden. Dit doet niemand pijn, behalve de spaarrekening van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente Zevenaar een enorme hoeveelheid inhuur. Zelfs bij de maximale bijstelling van 4% in 2023 zitten we nog boven het landelijk gemiddelde. Wij zoeken niet de oplossing bij inwoners, verenigingen, bedrijven, de jeugd en op de inzet van vrijwilligers en hun organisaties.

Voor cultuur, sport en vrijwilligersorganisaties

Cultuur is belangrijk. Dat roepen alle partijen. Desondanks stelt het college voor om bij meerdere organisatie de subsidie te korten of stop te zetten. De oppositie ziet een duidelijke meerwaarde voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente in organisaties als Muziekstad, SevenArt festival, Dreamfields en BuitenBlik. De oppositie onderschrijft de toegevoegde waarde van UniekSporten en sportcontact Zevenaar. Deze activiteiten bestaan door grote inzet van vrijwilligers. Dat willen en moeten we koesteren.

Meer berichten