Anja van Norel en Jan Bergmans willen met een documentaire en een eco-excursie de overeenkomsten inzichtelijk maken. (foto: Bas Bakema)
Anja van Norel en Jan Bergmans willen met een documentaire en een eco-excursie de overeenkomsten inzichtelijk maken. (foto: Bas Bakema)

Filmhuis en landgoed bundelen krachten

De dia op de foto, waarin de aankondiging van de documentaire The Biggest Little Farm naadloos overloopt in een afbeelding van het torentje van de kasteelboerderij Huis Sevenaer, staat symbool voor de verbazingwekkende overeenkomst tussen beiden als het gaat om ecologische landbouwteelt. Aan de hand van een arrangement zal deze overeenkomst inzichtelijk worden gemaakt.

Zevenaar - De samenwerking tussen het filmhuis en het landgoed is niet voor de eerste keer. "We hebben al eens eerder een film getoond gekoppeld aan een excursie", weet Jan Bergmans, medewerker van het Filmhuis Zevenaar. Alhoewel de documentaire onderdeel uitmaakt van onze reguliere programmering willen we onze bezoeker, door middel van een arrangement op zondag 6 oktober en zondag 10 november, in de gelegenheid stellen om voorafgaand een eco-excursie te volgen op het landgoed.

Biologische landbouw

In de documentaire The Biggest Little Farm proberen filmmaker John Chester en zijn vrouw een stuk dor land even buiten Los Angeles om te bouwen tot een unieke boerderij met een zelfregulerend ecosysteem. Hetgeen niet zonder slag of stoot is gegaan." Waarop Anja van Norel, sinds begin januari van dit jaar directeur van de kasteelboerderij, aanvult: "Deze film laat eigenlijk verbazingwekkend goed de overeenkomst zien met het landgoed. Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer was namelijk de eerste in Nederland die in de zestiger jaren de biologische landbouw introduceerde onder het motto: niet de natuur bestrijden, maar met haar samenwerken. Tevens maakt de film de strijd inzichtelijk die ook de jonkheer heeft moeten leveren om de natuur en het landgoed te beschermen."

Ecologische inspirator

Eén van de missies van de nieuwe directeur is niet alleen het uitdragen van het duurzaamheidsverhaal, maar ziet zij vooral de waarde van het behoud van het landgoed voor Zevenaar als uniek erfgoed. "Het is de enige kasteelboerderij in Nederland die nog in bedrijf én in eigen beheer is. Het landgoed heeft zich heel lang naar binnen gekeerd. Dit was ook nodig, want daar ligt de basis. Nu is het moment aangebroken om de blik naar buiten te richten, zodat iedereen weet wat zich achter die muren afspeelt. Vorig jaar hebben we een businessplan gepresenteerd, waarin we drie punten centraal hebben gesteld, namelijk een zelfvoorzienende kasteelboerderij, een sociaal verbinder en een ecologische inspirator te zijn." Met de het arrangement neemt het landgoed alvast een voorschot op het laatste punt. "Ik vind dat je het ecologische verhaal niet genoeg onder de aandacht kunt brengen." Meer informatie is te vinden op de onderstaande website.

filmhuiszevenaar.nl

Meer berichten