Willem Elfring 40 jaar vendelier
Willem Elfring 40 jaar vendelier (Foto: Maurice Visser)

Willem Elfring is veertig jaar vendelier

ZEVENAAR - Tijdens de Zevenaarse kermis is Willem Elfring door de vendeliers in het zonnetje gezet. Willem, die doorgaans er niet van houdt om in de schijnwerpers te staan, moest er toch aan geloven. Willem was met stomheid geslagen toen hij verzocht werd om naar voren te komen. Op de dag af was hij precies 45 jaar lid van de schutterij, maar tevens ook veertig jaar vendelier. Na een korte toespraak kreeg Willem een mooi beeld uitgereikt en was er een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Astrid. Aansluitend was er uiteraard een vendelhulde voor Willem. Willem heeft al aangegeven nog lang niet te willen stoppen. Uiteraard zijn de vendeliers en commandant hier erg content mee.

Meer berichten