De Bibliotheek Liemers is inmiddels naar Hal 12 verhuisd. In het midden de onlangs geplaatste lees- en computertafels. (foto: Ab Hendriks)
De Bibliotheek Liemers is inmiddels naar Hal 12 verhuisd. In het midden de onlangs geplaatste lees- en computertafels. (foto: Ab Hendriks)

Politiek hikt tegen duurdere HAL12

De gemeenteraad hikt tegen het tekort aan van € 200.000,00 op de bouw van HAL12 die is ontstaan door het ontwikkelen en ontwerpen van technische systemen. Omwille van de veiligheidsvoorschriften is meer geld nodig om aanpassingen te doen, onder meer voor brandbestendige scheidingen. Hier kan niet op bezuinigd worden, want dan mag HAL12 straks niet in gebruik worden genomen. Dit geldt ook voor de akoestische maatregelen die nog tijdens de bouw gerealiseerd moeten worden.

ZEVENAAR - Bij het tekort op de bouwkosten behoren ook de daarmee samenhangende advieskosten van € 271.000,00. De totale overschrijding bedraagt € 471.000,00. De aanneemsom bedroeg destijds € 5.510.000,00. Stoppen met HAL12 is niet mogelijk. Anita van Loon, wethouder kunst en cultuur én HAL12: "We kunnen niet terug. Dat kan niet, dat willen we niet."

Volgens wethouder Van Loon waren de bedragen voor aanvang van de bouw niet in te calculeren. Sociaal Zevenaar nam hier in de raadscommissie Samenleving geen genoegen mee: "Het zijn toch ingenieurs die het plan HAL12 ontwerpen en zich met de bouw bemoeien. Er loopt nota bene een batterij gestudeerde mensen om zo'n project heen." Volgens de PvdA is in juli 2018 gecheckt of de bouwkosten nog binnen het budget bleven. "Het antwoord was ja. Nu is het bijna een half miljoen meer, dat is wel erg fors". Inmiddels heeft het college een mogelijk bezuinigingsvoorstel bij de raad voorgelegd. Een deel van de bezuiniging komt bij de gebruikers terecht. Caleidoz en de Volksuniversiteit zouden voor hun activiteiten een keuken moeten missen. Een kastensysteem voor het Liemers Museum moet vervallen. Maar dan komt het museum depotruimte tekort waardoor de gemeentelijke kunstcollectie vermoedelijk elders geplaatst moet worden. Ook gaat een streep door het ophangsysteem voor de Peter Stuyvesant-collectie die in de hal zou moeten hangen. Dat is nadelig voor de beleving van de hal. De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar (CVZ) vindt dat eventuele bezuinigingen op de functionaliteit van HAL12 bij alle partners sterk onder druk komt te staan.

Het is onzeker of CVZ naar HAL12 gaat. Voorzitter Peter Donker: "CVZ is een vereniging. De uiteindelijke beslissing wel of niet naar HAL12 gaan wordt in de algemene ledenvergadering genomen. Lang niet alle leden zijn het eens met een verhuizing. Een ander deel wel." De PvdA vindt dat de gebruikers niet de dupe mogen worden van de mogelijke bezuinigingen. Ook het CDA vindt dat onwenselijk, maar vraagt zich af hoeveel de gebruikers eventueel zelf kunnen bijdragen. De VVD is nooit een voorstander van HAL12 geweest. Het heeft volgens de liberalen de OZB tot forse hoogten doen stijgen. "Dit is niet het enige tekort. Het loopt uit de klauw", liet VVD'er Pascal de Winkel weten. Hiermee bedoelt de VVD ook het miljoenentekort, waaronder de hogere kosten in de jeugdzorg en in de bijstandsuitkeringen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden