Movie Unlimited op de Markt wil dat Filmhuis Zevenaar geen commerciële films meer draait. (foto: Ab Hendriks)
Movie Unlimited op de Markt wil dat Filmhuis Zevenaar geen commerciële films meer draait. (foto: Ab Hendriks)

Movie Unlimited kibbelt met filmhuis

Movie Unlimited heeft moeite met de twee of drie filmzalen die Filmhuis Zevenaar in HAL12 gaat exploiteren. Ruim drie jaar geleden heeft Sipke Molenaar, directielid van Movie Unlimited Bioscopen, contact gezocht met het gemeentebestuur, omdat Filmhuis Zevenaar te veel commerciële films en kinderfilms vertoont. Volgens Molenaar zijn die voorbehouden aan bioscopen zoals Movie Unlimited.

ZEVENAAR - Molenaar wil dat Filmhuis Zevenaar films brengt buiten het reguliere commerciële aanbod om. Dit zijn kleinere films met vaak een artistiek karakter. Deze films worden ook wel aangeduid als arthouse-films. Die films trekken doorgaans een minder groot publiek. De filmdiversiteit mag niet gebaseerd zijn op een commercieel succes en zeker niet op een mogelijke kaskraker (Queen, red), ook al komen ze maanden later in de filmhuizen terecht.

Jaarlijks worden vier of vijf commerciële kaskrakers in het filmhuis vertoond. Geen aantal om daar wakker van te liggen. "Maar Filmhuis Zevenaar gaat beschikken over twee zalen in HAL12, met een optie op nog een zaal. Ze hebben geen benul wat die zalen gaan kosten. De jaarlijkse tekort op de exploitatiekosten van HAL12 bedraagt bovendien € 226.000,00 per jaar. Dit betekent dat geld verdiend moet worden." Molenaar van Movie Unlimited is daarom bang dat meer commerciële films in het Filmhuis Zevenaar gedraaid gaan worden.

"De gemeente Zevenaar gaat de zalen verhuren, daarom moet in het contract met Filmhuis Zevenaar de afspraak staan dat alleen typische filmhuis-speelfilms gedraaid mogen worden." Molenaar is teleurgesteld in de houding van het gemeentebestuur. "In het derde gesprek had ik de indruk dat ze vonden dat ik lag te zeuren. Het college heeft echter nog steeds geen standpunt ingenomen. Dit moet echt veranderen anders stap ik naar de rechtbank."

Tussen Movie Unlimited en de gemeente Zevenaar bestaat nu een patstelling. De vraag is of de gemeente de juiste instelling is om via een contract te bepalen welke films in het filmhuis gedraaid mogen worden. CDA'er Jan De Nooy: "Dat is geen taak van het gemeentebestuur."

Het bestuur van het filmhuis heeft nog geen stelling genomen tegen de uitlatingen van Molenaar. Voorzitter Han de Vries van Filmhuis Zevenaar is wel positief over de overstap naar HAL12. "Wij zorgen voor een mooi filmaanbod. We houden rekening met het comfort voor de filmbezoeker en zullen, in samenwerking met de andere partnerinstellingen, sociale, educatieve en culturele projecten realiseren, waarbij de film een wezenlijk onderdeel van is." Over het bijna een half miljoen tekort bij HAL12 zegt de Vries: "De huidige ontoereikendheid van de HAL12-budgetten is eigenlijk ook niet zo vreemd, als je bedenkt, dat er bij aanvang niet geïndexeerd is. Dan is het toch niet zo raar, dat dat in een latere fase tot problemen leidt." Filmhuis Zevenaar wordt gerund door tachtig vrijwilligers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden