Zonnepark Zevenaar staat gepland tussen de Leuffenseweg, Pannerdenseweg, Ooijsebrug en Oliemolen in Ooy. (illustratie: Tomorrow Engery)
Zonnepark Zevenaar staat gepland tussen de Leuffenseweg, Pannerdenseweg, Ooijsebrug en Oliemolen in Ooy. (illustratie: Tomorrow Engery)

'Zonnepark biedt kansen voor Ooy'

Maandag 20 mei stond er in de Gelderlander een artikel over bewoners van buurtschap Ooy die protesteerde tegen Zonnepark Zevenaar. In een reactie op het bericht stelt initiatiefnemer Tomorrow Energy dat Zonnepark Zevenaar niet alleen een bijdrage levert aan verduurzaming van de gemeente Zevenaar, maar ook kansen biedt voor het buurtschap Ooy.

OOY - Tomorow Energy gaat dan ook graag in gesprek met omwonenden over hun zorgen en aandachtspunten. Tezamen met de grondeigenaar zal Tomorrow Energy binnenkort een inloopavond houden. Voor het zonnepark is zorgvuldig gekeken naar de meerwaarde voor de omgeving. In opdracht van Tomorrow Energy heeft Royal HaskoningDHV een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Het zonnepark wordt in het landschap ingepast door het op te nemen in het bestaande patroon van de percelen. Ter plaatse van de bebouwing aan de Leuffenseweg blijft het zonnepark op afstand. De zichtlijnen naar de erven aan de Oliemolen blijven hierdoor behouden.

De zonnepanelen worden omgeven door struiken en houtsingels die de zonnepanelen aan het zicht onttrekken. Hekwerk wordt grotendeels achter de struiken en houtsingels geplaatst. Een historisch pad dat nu niet meer aanwezig is wordt in de vorm van een struinpad in ere herstelt en verbindt de omgeving met het zonnepark. De paden bieden de gelegenheid om een ommetje te kunnen en daarbij een kijkje te nemen in het zonnepark. Aan de kop van het zonnepark wordt tevens een boomgaard gerealiseerd dat voor publiek kan worden opengesteld om fruit te plukken. Moderne zonnepanelen hebben nauwelijks reflectie om de eenvoudige reden dat licht dat gereflecteerd wordt niet effectief is voor het opwekken van elektriciteit. De reflectie van zonnepanelen is bijvoorbeeld veel lager dan dat van standaard glas.

De aanplant van struweelheggen en bosjes heeft een positief effect voor verschillende diersoorten. De zonnepanelen worden geplaatst op stellages zo'n 80 centimeter boven de grond. De open ruimte tussen en langs de zonnepanelen zal bestaan uit bloemrijk grasland.

Binnenkort zullen omwonenden een uitnodiging ontvangen voor de inloopavond namens Tomorrow Energy en de grondeigenaar. Tomorrow Energy heeft de aanvraag voor Zonnepark Zevenaar ingediend bij de gemeente Zevenaar. De aanvraag is momenteel in behandeling en in te zien bij de gemeente.

tomorrowenergy.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden