Foto:

Subsidie Huis Sevenaer

ZEVENAAR - Stichting Behoud Landgoed Sevenaer ontvangt een subsidie voor het restaureren van de luiken, ramen, kozijnen en een deel van het casco van het Hooge Huis. Hierdoor kan het gebouw, naast bewoning en de activiteiten van de stichting, worden ingezet voor andere activiteiten, zoals rondleidingen en bezichtigingen. Daarnaast heeft de stichting een subsidie gekregen voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van twee panden aan de Wittenburgstraat. Hierdoor wordt leegstand opgeheven en wordt van beide panden het functioneel gebruik gewaarborgd en bewaard voor toekomstige generaties. Het het economisch perspectief voor het landgoed wordt verbeterd. De totale subsidie bedraagt respectievelijk € 172.519,00 en € 126.429,00. Verschillende historische gebouwen krijgen van de provincie Gelderland een financiële bijdrage voor een opknapbeurt. Met deze subsidie draagt de provincie bij aan het in standhouden van monumenten én stimuleert zij het functioneel (her)gebruik en verduurzaming van deze gebouwen. Dit is de derde keer dat de provincie subsidie toekent. De teller staat nu op 46 projecten voor een bedrag van ruim 9 miljoen euro. (foto: Danny van der Kracht)

Meer berichten