Er bestaat weerstand tegen het bedekken van kostbaar landbouwgebied met zonnepanelen. Ruim 31 hectare. (foto: Ab Hendriks)
Er bestaat weerstand tegen het bedekken van kostbaar landbouwgebied met zonnepanelen. Ruim 31 hectare. (foto: Ab Hendriks) (Foto: )

Zonnepark in Babberich niet welkom

Het grootschalige zonnepark van 31 hectare, dat LC Energy uit Wageningen tussen de Ravenstraat en Beekseweg/Sleeg nabij Babberich wil aanleggen komt er voorlopig niet. Een aantal omwonenden is er fel op tegen. Ze beroepen zich onder meer op vernietiging van de landschappelijke waarden en de natuur in dit gebied. Het gaat om 31 hectare vruchtbare grond die uitermate geschikt is voor voedselproductie.

BABBERICH - LC Energie heeft al gesprekken gevoerd met omwonenden, hiermee is de suggestie gewekt dat dit bedrijf al vergevorderde plannen heeft voor de aanleg van een zonnepark. Wethouder Winters ontzenuwde dit uitgangspunt. "Alle energie-plannen zijn on hold gezet, dus er wordt geen enkel plan gehonoreerd. We willen eerste kijken welke initiatieven kansrijk zijn. LC Energy is, en daar zijn ze vrij in, bezig met een draagvlak onder de bevolking voor een zonnepark te creëren. De markt is altijd veel verder dan een gemeente, dat is niets nieuws. We hebben ze laten weten dat ze moeten wachten voordat ze antwoord krijgen. We hebben overigens de concept-aanvraag voor het zonnepark nog niet binnen."

Wethouder Winters gaf toe dat het college met dilemma's zit in de energietransitie, vooral als het om beschikbare grond gaat. "We hebben een vlekkenplan. De provincie geeft richtlijnen aan. Het gaat om logische plaatsen nabij de A12, aansluiting A18 en langs andere infrastructurele werken. En de vraag is of 31 hectare, zoals LC Energy dat wil, te veel of te weinig is. Of moeten we kiezen voor tweehonderd hectare of vijf windturbines. Die discussie krijgen we nog met de raad." Ook het tijdpad roept vragen op. "We moeten binnen een jaar een grote stap vooruit hebben gezet", aldus wethouder Carla Koers. En Bart Kagei (Groen Links): Dát wordt een grote uitdaging!" En Ed van der Schaft (Socialistische Partij): "En we zijn nu al aan de late kant."

Omwonenden die geen zonnepark in hun buurt willen hebben vinden dat ze met de aanleg van de Betuweroute, het derde spoor, een viaduct, de nieuwbouwwijk Groot Holhuizen en Business Park 7Poort al genoeg voor hun kiezen hebben gehad. Maarten Witjes: "De eigenaar van de gronden woont hier zelf niet en heeft niets van zich laten horen. Hij incasseert een deel van de forse winst die hij met de aanleg van het zonnepark binnenhaalt. De overlast van het park legt hij bij de omwonenden neer." Buurtbewoner Jan Koningstein: "Waardevolle landbouwgrond wordt onttrokken voor het plaatsen van het zonnepark, terwijl de grond onder druk staat door woningbouw en uitbreiding van de industrie. Wij zien in dat het Klimaatakkoord van Parijs nagestreefd moet worden. De keuze van LC Energie voor onze groene enclave is bijzonder slecht. Het is beter om zonnepanelen te plaatsen op bedrijfspanden, geluidswanden enzovoort. Die oplossingen tasten ons woongenot en het vogelbroedgebied niet aan."

Meer berichten