In 2017 stond er bij Jumbo Heemskerk een ijsbaan. Zou het december dit jaar weer lukken om Zevenaar te laten schaatsen op kunstijs? (foto: Danny van der Kracht)
In 2017 stond er bij Jumbo Heemskerk een ijsbaan. Zou het december dit jaar weer lukken om Zevenaar te laten schaatsen op kunstijs? (foto: Danny van der Kracht)

Stichting Zevenaar op IJs op zoek naar vrijwilligers

van de redactie

In 2017 is op het parkeerterrein van Jumbo Heemskerk aan de Kampsingel 7 in Zevenaar de eerste echte kunstijsbaan van de gemeente Zevenaar gerealiseerd. Dit was een particulier initiatief van Jumbo Heemskerk Zevenaar. "Een droom die uitkwam", aldus Jan Heemskerk. "En één met de ambitie er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken."

ZEVENAAR - Toch was er in 2018, tot teleurstelling van velen, geen ijsbaan in Zevenaar. "In 2018 hebben we helaas moeten besluiten dat exploitatie van een ijsbaan in Zevenaar niet haalbaar was. Hoewel we voldoende aanmeldingen kregen van vrijwilligers om te helpen tijdens de periode van de ijsbaan zelf was er, ondanks herhaalde oproepen, minimale toezegging voor hulp bij de organisatie en in de ondersteuning van een ijsbaan in het centrum van Zevenaar."

Zevenaar op IJs

Toch blijft het de uitdaging voor Jan Heemskerk staan. Hij heeft dan ook inmiddels met een aantal medestanders de Stichting Zevenaar op IJs opgericht. De stichting stelt zich tot doel in december 2019 een ijsbaan te realiseren in Zevenaar. Naast een Dagelijks Bestuur kent de stichting een aantal commissies waaronder de sponsoring- en activiteitencommissie. Naast sponsoren is de stichting op zoek naar vrijwilligers

Sponsorpakketten

Wil jij ook jouw steentje bijdragen om nog in 2019 een ijsbaan in Zevenaar te realiseren? Meld je aan door een mail te sturen naar vrijwilligers@zevenaaropijs.nl. Graag wil de stichting Zevenaar op IJs er een gezamenlijk succes van maken! Ook als sponsor kun je bijdragen aan de realisatie van een ijsbaan in Zevenaar. Om niet alleen een beroep te doen op sponsoren om de leefbaarheid in de Zevenaar gemeenschap te ondersteunen, heeft het bestuur een aantal aantrekkelijke incentives bedacht waaruit individuele sponsorpakketten kunnen worden samengesteld. Benieuwd? Stuur een mail naar sponsoren@zevenaaropijs.nl!

Meer berichten