Fietsen over de Spijksedijk tussen Lobith-Tolkamer is een hachelijke onderneming. (foto: Ab Hendriks)
Fietsen over de Spijksedijk tussen Lobith-Tolkamer is een hachelijke onderneming. (foto: Ab Hendriks) (Foto: )

Fietsen over de Spijksedijk gevaarlijk

Fietsen over de Spijksedijk is levensgevaarlijk. Al in 2017 heeft het gemeentebestuur van Rijnwaarden de intentie uitgesproken om te komen tot een goede en veilige vervoersvoorziening voor leerlingen vanuit Spijk naar Lobith en terug, in de wetenschap dat het Zevenaars College te zijner tijd een definitief besluit zal nemen.

SPIJK - "Nu is het maart 2019 en ik zie nog geen verbetering", vertelt Marion van de Kamer, directeur van basisschool De Tragellijn in Lobith en basisschool Willibrordus in Spijk tegen de raadscommissie. Het fietsen van Spijk naar Lobith, zeker voor schoolkinderen, is een hachelijke onderneming. Op de dijk wordt te hard gereden door automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. Ze veroorzaken zijwind waardoor de fietser makkelijk van de dijk kan worden geblazen."

Het gevaar bestaat al jaren voor de jongeren die naar de middelbare scholen in Zevenaar gaan. Daar komen na eventuele sluiting van de Willibrorduschool in Spijk de kinderen bij die naar de basisscholen in Lobith of Tolkamer gaan. Er zou door Rijkswaterstaat een fietspad worden aangelegd als compensatie voor de aanleg van overnachtingshaven bij Spijk voor de scheepvaart, maar dat schiet niet op. Er bestaat een gedeeltelijke oplossing en dat is een fietspad door de Tengnagelwaard. Commissielid Freek Jansen (CDA): "Maar daar ligt geen fietspad en er zitten grote gaten in de weg, al jaren. Ook de verlichting is niet in orde. Indien dat allemaal hersteld wordt dan is het probleem gedeeltelijk opgelost. Dan hoeven de kinderen maar voor een gedeelte over de gevaarlijke Spijksedijk." Volgens VVD- commissielid Wim Snelders: "Ik heb aan de Tengnagelwaard gewoond en daar lag ooit een fietspad, maar die is weggehaald door de eigenaar van de grond en heeft hij bij zijn kavel getrokken."

Volgens CDA'er Freek Jansen staat het fietspad wel op de wegenlegger en dat betekent dat de gemeente het fietspad ordentelijk moet onderhouden of te laten onderhouden door de eigenaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid."

Marcel Lap (PvdA): "Het is nog maar de vraag of de overnachtingshaven in 2020 geregeld is en dus ook het fietspad buitendijks langs de Spijksedijk. Lukt het niet in 2020 dan zou je iets met een buurtbus kunnen regelen. Die zou kunnen rijden rond het begin en het einde van de schoollessen." Wethouder Hans Winters: "We praten niet alleen over schoolgaande kinderen, maar ook over fietsrecreanten en Pieterpadlopers. Alleen als er ernstige ongelukken gebeuren dan komt het fietspad op de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat."

Het is bekend dat het fietspad buitendijks wordt aangelegd. Maar als er hoogwater is dan loopt het fietspad onder. Winters: "Het fietspad zal verhoogd worden aangelegd met zand dat vrijkomt bij de aanleg van de overnachtingshaven." Het Waterschap Rijn en IJssel is het bevoegd gezag en die moet er wel mee akkoord gaan."

Meer berichten