Sproeiverbod in de Liemers opgeheven

van de redactie

Nieuw verbod niet uitgesloten

Het is vanaf dinsdag 26 februari 2019 weer toegestaan om water uit rivieren en beken te onttrekken in de Liemers. Waterschap Rijn en IJssel heeft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in haar gebied opgeheven, omdat dit watersysteem momenteel voldoende hersteld is.

REGIO - Het grondwater is echter niet overal hersteld. De grondwaterstanden op de hoger gelegen zandgronden zijn nog steeds laag. In de drie laaggelegen natuurgebieden, waar het verboden was om grondwater op te pompen, is het wel voldoende hersteld en daarom weer toegestaan om te beregenen. Het waterschap monitort de situatie goed maar is afhankelijk van het weer. Bij een droog voorjaar sluit het waterschap niet uit dat er komende maanden opnieuw beperkingen ingesteld moeten worden.

Door de extreme droogte zijn in juli vorig jaar de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater (algeheel verbod) en grondwater (sproeiverbod in drie natuurgebieden) ingesteld. Hiermee wilde het waterschap kwetsbare natuur beschermen en de toevoer naar stedelijk gebied op peil houden.

Door de neerslag van de afgelopen maanden en een paar hoogwaterpieken in de Rijn en de IJssel, in combinatie met de maatregelen die het waterschap met partners deze winter heeft genomen, is het oppervlakte- en grondwatersysteem op de locaties waar de verboden gelden voldoende hersteld.

In de drie betreffende natuurgebieden De Wiersse/Zwarte Veen/Hagenbeek, de Zumpe (Doetinchem) en Stelkampsveld zijn de grondwaterstanden inmiddels gestegen tot normale waarden. Of dit ook zo blijft als de temperaturen stijgen en de verdamping op gang komt, moet de tijd uitwijzen. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de aanvoer van kwelwater beoordeelt het waterschap of er opnieuw verboden ingesteld moeten worden. Het oppervlakte- en grondwater is nog steeds laag in de hoger gelegen gebieden, gemiddeld enkele decimeters lager dan normaal voor deze tijd van het jaar.

Meer berichten