Er is per schoolplein € 17.500,00 beschikbaar om meer bomen, struiken en bloemen te planten. Dat is ook goed nieuws voor bijvoorbeeld vlinders. (foto: Danny van der Kracht)
Er is per schoolplein € 17.500,00 beschikbaar om meer bomen, struiken en bloemen te planten. Dat is ook goed nieuws voor bijvoorbeeld vlinders. (foto: Danny van der Kracht)

Groene schoolpleinen in Gelderland

van de redactie

Tegels eruit, bomen en struiken erin. Zo maak je een schoolplein groener en zorg je voor een plek voor vogels en insecten én een mooie plek voor buitenlessen. Veel scholen willen dat: de subsidieregeling Groene schoolpleinen die scholen hierbij helpt heeft binnen twee maanden al meer dan honderd aanmeldingen van scholen uit heel Gelderland.

regio - De subsidieregeling voor het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein is in december 2018 opengesteld. De provincie Gelderland betaalt mee tot een maximum van €17.500,00 per schoolplein. In totaal is twee miljoen euro beschikbaar gesteld. De provincie wil dat meer kinderen natuur kunnen beleven en ontdekken. Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever en fitter. Doordat er minder tegels zijn, wordt het regenwater bij heftige buien beter afgevoerd en heb je minder last van hitte in de zomer.

Mooie manier

Gedeputeerde Peter Drenth is blij met de grote belangstelling: "Het is geweldig dat deze regeling zo aanslaat. Het is een mooie manier om kinderen te betrekken bij het vergroenen van hun omgeving." Bij het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein komt veel kijken. Voor het aanvragen van subsidie is een schetsontwerp, goede projectbeschrijving en uitgewerkte begroting met dekkingsplan nodig. Alleen die plannen die daaraan voldoen, kunnen beoordeeld worden. Het advies aan scholen is daarom om de plannen eerst verder uit te werken en pas dan subsidie aan te vragen. Op het forum groeneschoolpleinen.gelderland.nl staan hiervoor tips en tricks. Om het schoolplein aan te kunnen leggen, moeten veel scholen naast de subsidie ook zelf nog een flink bedrag bij elkaar brengen.

Online platform

De provincie Gelderland werkt daarom aan een online fondswervingsplatform voor groene schoolpleinen, waarbij de provincie de kosten van het platform voor haar rekening neemt. Met online sponsoracties kunnen scholen zo op een makkelijkere en leukere manier hogere sponsoropbrengsten bijeenbrengen. Op het platform kunnen deelnemers elkaars acties bekijken en van elkaar leren. Er is bijvoorbeeld te zien welke sponsoracties op andere scholen zijn uitgevoerd, hoe ze dat hebben gedaan en hoe succesvol die zijn geweest. De provincie roept scholen en leerlingen op om na te denken over creatieve ideeën voor online sponsoracties en die ideeën ook via het forum groeneschoolpleinen.gelderland.nl met anderen te delen.

Meer berichten