Buurthuis Tuindorp viert veertigste verjaardag

Dit jaar biedt buurthuis Tuindorp bij Tolkamer al veertig jaar onderdak aan diverse verenigingen. Vanaf het begin is het buurthuis al de vaste standplaats voor de buurtvereniging en de biljartvereniging van het dorp.

TUINDORP - Later zijn daar diverse verenigingen bij gekomen, denk aan de schutterij, de hobbyclub, Volksdansclub Kuma Echa, de dartvereniging en de dames hobbyclub. Het buurthuis is ook de vaste opleidingslocatie voor de AED-vrijwilligers van Tuindorp. Waar iedere stichting en vereniging moeite heeft met het vinden van vrijwilligers mag het buurthuis van Tuindorp op dit moment niet klagen. Met twaalf vaste vrijwilligers is het buurthuis goed te onderhouden en kan de bardienst op de diverse avonden ingevuld worden. Om dit jubileum te vieren geeft Stichting Buurthuis Tuindorp op zondag 17 februari van 13.00 tot 16.30 uur een receptie voor alle inwoners van Tuindorp en alle (oud-)vrijwilligers. Het bestuur heeft zijn best gedaan om alle oud-vrijwilligers op te sporen en te bereiken. Eenieder die zich aangesproken voelt door deze tekst en herinneringen op wil halen en te kijken naar de toekomst van het buurthuis is van harte welkom op deze middag.

Meer berichten