Oud-voorzitter Nico Kruiniger (links) en de huidige voorzitter William Thuis. (foto: Bas Bakema)
Oud-voorzitter Nico Kruiniger (links) en de huidige voorzitter William Thuis. (foto: Bas Bakema)

Jubilerend veteranencafé geeft lucht

Het Zevenaarse Veteranen Ontmoetings Centrum, voorheen Veteranencafé de Liemers en geïnitieerd door de Stichting Veteranen de Liemers, bestaat dit jaar tien jaar. Het café, dat elke derde zaterdag van de maand plaatsvindt, betekent voor veel veteranen een bijzondere ontmoetingsplek.

ZEVENAAR - De drukbezochte nieuwjaarsreceptie die onlangs werd gehouden bleek een goede gelegenheid om eens te vragen hoe dit café tot stand is gekomen. Nico Kruiniger (92) en Ger Boers (90), veteranen van het eerste uur en oprichters van het café, weten hier alles van. "Vlak na het overlijden van Prins Bernhard werd in 2005 door het Ministerie van Defensie de Nederlandse Veteranendag ingesteld. Deze dag vindt elk jaar op 29 juni, de geboortedag van de Prins, plaats in Den Haag. Heel veel veteranen waren vanwege hun leeftijd niet meer in staat te reizen. Wij kregen als Stichting Veteranen de Liemers de oproep iets op lokaal niveau te organiseren", legt oud-voorzitter Nico uit. Hierop werd de eerste Liemerse Veteranendag in Zevenaar een feit.

Vervolgens werd het aantal veteranen in de Liemers in kaart gebracht en dit resulteerde in driehonderd geregistreerde namen. "Iedereen kreeg een enquêteformulier thuisgestuurd plus een uitnodiging voor een bijeenkomst in het gemeentehuis." Hieraan gaven zo'n honderdentachtig veteranen gehoor. Eén van de wensen was een veteranencafé in de Liemers.

Dit initiatief bleek een schot in de roos. Veel Liemerse veteranen, actief geweest tijdens de politionele acties in Indië, Nieuw-Guinea of op missie in Bosnië, Irak, Libanon of Afghanistan, voelen namelijk een grote behoefte hun ervaringen met elkaar te delen. "Het geeft lucht", verwoordt de heer Brandts (Garde Regiment Oost Java). "Ik had toentertijd de taak de grens te bewaken tussen het Indonesische en het Nederlandse deel. Op wat pesterijen na bleef het vrij rustig. Ik heb er dan ook in mijn leven weinig naweeën van gehad. Dat ligt anders bij de jongens die bijvoorbeeld in Irak op missie waren. Sommigen zijn er minder ongeschonden uit tevoorschijn gekomen, maar mijn behoefte om er onderling over te praten blijft groot." Eén van die jongens die in Irak op missie is geweest is Rene van der Sluis, trouw bezoeker aan het café. "Ik zat bij de Geneeskundige Troepen. In de Golfoorlog (1990) runde ik een hospitaal voor Irakese krijgsgevangenen. Daar heb ik de meest verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt, waarvan ik in mijn dagelijkse leven nog steeds last heb. De ontmoeting met de jongens is dan ook voor mij een fijne uitlaatklep."

Het Veteranen Ontmoetings Centrum wordt elke derde zaterdag van de maand gehouden bij dienstencentrum Caleidoz, Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Aanvang is om 13.00 uur.

stichtingveteranendeliemers.nl

Meer berichten