De kinderen sjouwen met wilgentakken en bouwen een uitkijkscherm (rechts) voor de bezoekers aan het plan Karekiet. (foto: Ab Hendriks)
De kinderen sjouwen met wilgentakken en bouwen een uitkijkscherm (rechts) voor de bezoekers aan het plan Karekiet. (foto: Ab Hendriks) (Foto: )

Zwoegen voor bezoekers Karekiet

Mede door de inzet van leerlingen van groep 7A van basisschool Lindenhage kunnen natuurliefhebbers in het natuurontwikkelingsgebied Karekiet, aan de voet van de Ooysedijk, genieten van onder meer de kleine karekiet, rietzangers, baardmannetjes en buidelmezen. De aanwezigheid van bezoekers stoort de vogels niet.

OUD-ZEVENAAR - De leerlingen hebben namelijk wilgen gesnoeid. Met de wilgentakken hebben zij schermen met kijkgaten langs de waterkant gebouwd. "En misschien zien de bezoekers van de Karekiet in de late uurtjes een bever lopen of zwemmen", vertelt vrijwilliger Gerrit Kolenbrander. "Wij denken dat momenteel twee bevers hun leefomgeving in om de waterplas hebben gevonden. De bevers gaan het nabijgelegen rabattenbos om daar takken op te halen, vervolgens gaan ze door het riet en zwemmen hun baantjes door het water naar hun hol. Het water staat nu laag en daardoor spoelen ze door hun zwemkracht de modder om en krijgt hun zwembaan aan andere kleur. De beesten zijn ongeveer een meter lang, inclusief de staart. De takken en ook boomschors vreten ze op. Die zitten voor de bevers vol voedingsstoffen."

Kolenbrander wijst op twee kleine bomen die door bevers flink zijn aangevreten. De wind heeft de bomen tenslotte omvergeblazen. "We laten de bomen nog even liggen. Het wandelpad loopt er vlak langs. De bezoekers kunnen op die manier de leefomgeving met een beverhol bekijken. En in de nabije toekomst misschien wel een beverburcht bewonderen."

Na de uitleg van Gerrit Kolenbrander gaan de leerlingen van basisschool Lindenhage vol enthousiasme verder met hun snoeiwerk. Het werk wordt gedaan onder supervisie van volwassen vrijwilligers. "Onze toezicht is streng, de veiligheid van iedereen staat voorop." De leerlingen zagen in hoog tempo de takken uit de wilgen. Klasgenoten slepen de takken naar het uitkijkscherm. "Na verloop van tijd zal het scherm wat in elkaar zakken en ontstaat een fraaie biotoop voor egels, muizen, bunzings en als het vochtig is zullen ook de insecten hier hun toevlucht zoeken."

Plotseling schieten dwergmuisjes tussen het riet weg. "Indien het water stijgt klimmen de dwergmuizen hoger in het riet. Met hun staart houden de kleine muisjes zich vast aan de stengel. Er zitten hier mogelijk ook modderkruipers in de nu nog droge maar vochtige greppels. De modderkruiper is een zeer beweeglijk, wormachtig visje, In de nacht zoeken ze naar voedsel. Overdag verschuilen ze zich in de modder. Onlangs werden de sloten uitgebaggerd en hebben wij de werkers gewezen op de aanwezigheid van modderkruipers, ze zijn namelijk via de Flora- en Faunawet beschermd!"

Het project Je School Kan De Boom In is een groot succes. Dit project is opgezet door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Werkgroep Leefklimaat Zevenaar en NME De Liemers.

Meer berichten