De initiatiefnemers van de dorpsraad voor Angerlo: Wim Riewald (vlnr), Dirk Willem Tiecken en Tonny Meijer. (foto: Ab Hendriks)
De initiatiefnemers van de dorpsraad voor Angerlo: Wim Riewald (vlnr), Dirk Willem Tiecken en Tonny Meijer. (foto: Ab Hendriks) (Foto: )

Veel belangstelling voor de dorpsraad

Ab Hendriks

Draagkracht is erg belangrijk

Inwoners van Angerlo beseffen dat een dorpsraad of een bewonersplatform van groot belang is voor de leefbaarheid van een dorp. Ruim veertig mensen toonden interesse tijdens de brainstormavond voor de mogelijke oprichting van een dorpsraad en meldden zich aan om op een of andere manier mee te helpen.

ANGERLO - Wim Riewald: "Het draagvlak is namelijk een belangrijke basis om een dorpsraad in het leven te roepen. De volgende stap is of mensen bereid zijn om in commissies te gaan zitten. Deze gaan een afgebakend terrein bedienen, waaronder evenementen, verenigingen, buitengebied, buurtpreventie, ondernemers enzovoort." Wim Riewald, Tonny Meijer en Dirk Willem Tiecken zijn de initiatiefnemers. "Wij drieën starten de dorpsraad op en maken vervolgens de weg vrij voor bestuursleden. Dat kunnen ook mensen zijn uit de commissies, die op toerbeurt in het bestuur gaan zitten. Ze hebben als belangrijke taak om mensen de ruimte te geven om taken uit te voeren en overleg te plegen met de gemeente Zevenaar. Of de sociale media op orde houden en gesprekspartner zijn voor allerlei instanties." Verenigingen zijn uitermate belangrijk voor Angerlo. De dorpsraad is van plan om een paar keer per jaar overleg te voeren om te zien wat er leeft bij de verenigingen en eventuele knelpunten terug te koppelen naar de gemeente. "En kijken of er voldoende vrijwilligers zijn die de verenigingen draaiende willen houden waardoor ook de sociale contacten gewaarborgd blijven", zegt Tonny Meijer. "Maar dat geldt ook voor alle inwoners van Angerlo." Dirk Willem Tiecken: We willen ze graag regelmatig ontmoeten en kijken wat er leeft. Dat kunnen wij Angerlo nog mooier maken dan ze al is!"

Wethouder Carla Koers is officieel gesprekspartner voor het dorp Angerlo. "We willen geen praatclub maar een dorpsraad die daadwerkelijk voor het dorp opkomt. In andere dorpen zien we dat we samen veel voor elkaar krijgen, ook omdat er budgetten zijn voor buurtprojecten. In Giesbeek bijvoorbeeld worden op dit moment straten opgeknapt vervangen. Wij hebben hierbij regelmatig overleg met de klankbordgroepen over de overlast en zelfs over welke kleur de straatklinkers moeten krijgen. We vragen dorpsraden ook om hun visie te geven op wijzigingen in bestemmingsplannen en de infrastructuur. We bespreken zoveel mogelijk van onderaf. En dat alles binnen de bestaande mogelijkheden."

Toon de Vries is ruim eenentwintig jaar actief binnen de Dorpsraad Aerdt. Hij vertelde zijn ervaringen in de brainstormsessie in Angerlo. "Ga geen politiek bedrijven", waarschuwde hij. "En zet bij overleg met de gemeente niet de hakken in het zand. Jullie hebben een gemeenschappelijk belang en dat is de leefbaarheid in jullie dorp behouden. Stel een convenant samen met de gemeente, dat biedt houvast tijdens de vergaderingen. Wij hebben In Aerdt heel veel bereikt. Het was niet altijd makkelijk. Maar blijf praten!

Meer berichten