De oude klok is beneden en wordt rondom bekeken. Jan Dekker, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters staat 2e van links. (foto: PR)
De oude klok is beneden en wordt rondom bekeken. Jan Dekker, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters staat 2e van links. (foto: PR)

Ontmoetingskerk zonder klok uit 1670

De eeuwenoude klok in april terug

In het torentje bovenop de Ontmoetingskerk aan de Markt in Zevenaar, voorheen de hervormde kerk, hangt voorlopig alleen een bronzen klok uit 1951. De andere klok, ook van brons en uit 1670, werd vorige week in de vroege ochtend naar beneden gehaald.

ZEVENAAR - Jan Dekker, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, is verantwoordelijk voor het onroerend goed van de protestantse gemeenschap en voor meerdere restauraties van de Ontmoetingskerk in Zevenaar: "Rond acht uur werd de klok met een kraan onder begeleiding van het gespecialiseerde bedrijf Daelmans uit Lierop naar beneden getakeld en naar een klokkenfabriek Glockenschweiz in Nördlingen in Duitsland gebracht."

"Dit bedrijf heeft ruime ervaring met het vervangen van de kroon boven in de eeuwenoude klok. De kroon, die dringend onderhoud nodig heeft, behoort tot het ophangmechanisme en bestaat uit staal, de klok daarentegen uit brons. De reparatie wordt daarom alleen toevertrouwd aan specialisten. Om het klokkengelui boven de stad weer laten klinken worden de tuimel-luidas en het stalen luidwiel vervangen. En ook de klepel!"

Het klokkentorentje is ook aan een restauratie toe. "Bij de inspectie bleek dat de staanders ook dringend onderhoud nodig hebben. Dit is een financiële tegenvaller. Een toenmalige restauratie is destijds niet met de beste middelen uitgevoerd. Om de restauratie mogelijk te maken moet eerst een financieel plan opgesteld worden. Het Rijk heeft inmiddels een behoorlijk subsidiebedrag toegezegd, dat in zes jaar tijd in gedeelten wordt uitbetaald. We gebruiken een deel van dit bedrag voor de restauratie van de klok en het torentje, maar dat is niet genoeg. Om de herstelwerkzaamheden te voltooien leggen we een subsidieverzoek neer bij de provincie."

De klok die gerestaureerd wordt dateert uit 1670. Op de klok staat Petrus A Trier me fecit Anno Domini 1670, dit betekent dat klokkengieter Van Trier in Huissen de klok gegoten heeft. De tweede klok is ook door hem vervaardigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de Duitse oorlogsindustrie gebrek aan allerlei grondstoffen, ook aan metalen. In 1942 kwamen de Duitsers met een metaalverordening waaronder ook de kerkklokken in Nederland vielen. De beide klokken werden door een aannemersbedrijf uit Heerlen in opdracht van de Duitse bezetters op 30 december 1942 uit de toren gehaald. De kerkenraad heeft na de oorlog verwoede pogingen gedaan om de klokken terug te vinden. En dat lukte. Drie maanden na de bevrijding liet ds. Bartels weten dat de grootste klok met een gewicht van 220 kilo en een diameter van 75 centimeter, gemerkt 3-268 A naar Zevenaar terug zou komen. Die klok wordt nu gerestaureerd. De kleinere klok bleef spoorloos, daarom werd in 1951 besloten een nieuwe klok te laten gieten. Op deze klok staat De Meester roept u.

 

 

 

Meer berichten