Twee van de initiatiefnemers voor deze bijeenkomsten met links Marijke Aaldering en rechts Gert Sommers. (foto: Wim Ham)
Twee van de initiatiefnemers voor deze bijeenkomsten met links Marijke Aaldering en rechts Gert Sommers. (foto: Wim Ham) (Foto: )

Is er meer tussen hemel en aarde?

Wim Ham

Legio onderwerpen passeren revue

De kop van het artikel - Is er meer tussen hemel een aarde? - geeft aan dat mensen het antwoord niet echt weten. Die vraag stellen mensen zich ook vaak als ze een herkenbare situatie ervaren die ze toch niet echt thuis kunnen brengen. De beleving bijvoorbeeld van: hier ben ik eerder geweest. Daarover kan volgend jaar worden gediscussieerd.

HERWEN - Het is een mooie dag eind oktober als we in het Parochiecentrum in Herwen aan tafel gaan voor een gesprek met Marijke Aaldering en Gert Sommers. Marijke en Gert hebben, samen met Gerard Remmers, het plan opgevat om op zulke vragen eens wat dieper in te gaan. Dit ook met in het achterhoofd de leegloop van kerken terwijl mensen diep in hun hart vaak nog steeds gelovig zijn. Gerard is een Franciscaner minderbroeder van het vroegere kapucijnenklooster in Babberich. Op grond daarvan is hij erg gemotiveerd om wat dieper aandacht te schenken aan de mystiek die mensen soms ervaren. Marijke stelt: "Je hebt nu eenmaal iets met spiritualiteit of juist helemaal niets. Misschien is het op die gronden goed om eens met mensen van gedachten te wisselen over wat zij zelf voelen dan wel hebben meegemaakt. Dat kan alles zijn, van teleurstelling, verdriet, boosheid maar ook van euforie." Gert vult aan: "Er hebben veel mensen een bijna-doodervaring meegemaakt, hoe reageer je daar op en wat heb jij ervaren? Er zijn in de loop van vele jaren boeken over volgeschreven."

Een ander thema is ouder worden, wat betekent dat voor mensen persoonlijk en hoe ga je daar mee om? Denk hier bijvoorbeeld aan kleine dorpen waar weinig of geen voorzieningen zijn. Marijke stel de vraag: "Wat hebben mensen nodig om de naderende vergrijzing het hoofd te bieden en hoe ga je om met discussies over het levenseinde. Wat vind je daarvan en hoe past dat wel of niet bij jou?"

Kortom, er zijn legio onderwerpen die de revue kunnen passeren, die bij voorkeur aangedragen moeten worden door de mensen zelf! Stel jezelf dus de vraag: Waar zou ik eens over willen praten waar ik vaak in het gewone leven niet aan toekom? Met andere woorden, de te behandelen onderwerpen zijn echt nog niet duidelijk! Gerard heeft aangeboden dat hij deze avonden wel wil leiden. "Hiervoor mogen we gebruik maken van het parochiecentrum in Herwen, een bekende plek op het Gelders Eiland, naast de kerk. Daar zijn koffie, thee en warmte gratis maar er staat wel een busje om een kleine bijdrage in te doen om enigszins de kosten te dekken." Vanaf 8 januari 2019 willen de organisatoren graag starten met de maandelijkse bijeenkomsten die van 19.30 uur tot 21.30 uur zullen gaan duren. Opgeven kan bij Mieke Hetterschijt, telefoon 0316-541993 of Elly Loef, telefoon 0316-248471. Via e-mail kan ook: herwen-aerdt@rkliemers.nl

Meer berichten