Tiende editie van de Kapellendag in Ooy

van de redactie

Uitgegroeid tot groot evenement

De Original Liemers Musikanten vieren dit jaar op zondag 3 november het tienjarig bestaan van de Kapellendag. In dat kader is besloten om een aantal top-orkesten uit te nodigen op het gebied van de Egerländer-, Böhmische- en Tsjechische blaasmuziek.

OOY - Op de tiende editie van de Kapellendag zullen optreden: de Rozenbottels uit Haps; de Böhmerwaldkapel uit Schinnen; blaaskapel Stesti uit Boxmeer; de Isseltaler Musikanten uit Rheden en de Essener Muzikanten uit het Belgische Essen. Uiteraard zullen de Original Liemers Musikanten ook een mooi optreden verzorgen.

Aarzelend begin

Bert Giesbers, voorzitter van de Original Liemers Musikanten, over het tiende jubileum: "Het optreden van een aantal Egerländer-orkesten in het centrum van Zevenaar heeft in het verleden plaatsgevonden onder auspiciën van Muziekstad Zevenaar. Op een bepaald moment is de organisatie daarmee gestopt. Door enkele leden van de Original Liemers Musikanten is in het jaar 2008 het initiatief genomen om deze dag voort te zetten en wel in zalencentrum Staring in Ooy. Na een wat aarzelend begin is deze dag uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend festijn voor de liefhebbers van dit genre blaasmuziek Talloze mensen hebben de afgelopen jaren de weg naar Staring weten te vinden." De organisatie heeft extra uitgepakt tijdens deze feestelijke tiende editie. "Als Original Liemers Musikanten hebben wij gemeend om dit jaar het tienjarig bestaan van de Kapellendag extra luister bij te moeten zetten. Hierbij is gedacht aan het uitnodigen van een aantal top-orkesten op het gebied van de Egerländer-, Böhmische- en Tjechische blaasmuziek."

Woord van dank

Zonder sponsoren en vrijwilligers kan een dag als deze niet gehouden worden. Daarom richt Bert zich ook nog even tot hen. Ik wil alle sponsoren op voorhand bedanken die hebben meegewerkt aan deze tiende Zevenaarse Kapellendag. De leden van de organisatie-, sponsor- en technische commissie van onze kapel wil ik in het bijzonder bedanken voor het vele en goede werk dat zij in het kader van deze Kapellendag hebben verricht. Ook wil ik in deze dank graag al die vrijwilligers betrekken, die achter de schermen de nodige hand- en spandiensten verrichten. Personen die immers onmisbaar zijn voor het houden van een dergelijk groot evenement."

De optredende orkesten zijn allen van een zeer hoog muzikaal niveau en zullen de aanwezige bezoekers ongetwijfeld een prachtige muzikale dag bezorgen. Dit muzikale festijn zal plaatsvinden op zaterdag 3 november in Zalencentrum Staring aan de Grietakkers 3 in Zevenaar. De zaal is geopend vanaf 12.30 uur en het festijn begint om 13.00 uur. De toegang tot de tiende Kapellendag is gratis, ter dekking van de onkosten zal er een loterij worden georganiseerd. Voor de liefhebbers van dit genre blaasmuziek is dit een unieke kans om een aantal top-orkesten aan het werk te zien.

Meer informatie over de tiende editie van de Zevenaarse Kapellendag, de sponsoren, het speelschema van de verschillende toporkesten, et cetera is terug te vinden op de website van de Original Liemers Musikanten.

originalliemersmusikanten.nl

Meer berichten