De intentieovereenkomst werd door de zes Liemerse kerkgemeenschappen ondertekend in de kerk van Lobith. (foto: Eric van der Wal)
De intentieovereenkomst werd door de zes Liemerse kerkgemeenschappen ondertekend in de kerk van Lobith. (foto: Eric van der Wal) (Foto: )

Protestantse kerken intensiveren samenwerking

van de redactie

Intentieovereenkomst ondertekend

Op maandag 24 september hebben zes protestantse kerkgemeenschappen in de Liemers een intentieovereenkomst ondertekend, betreffende het intensiveren van hun samenwerking. De ondertekening vond plaats op maandag 24 september om 20.00 uur in de kerk van Lobith. Het gaat om de kerkgemeenschappen van Didam, Duiven, Lathum/Giesbeek, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. 

LOBITH - Het proces van verdere samenwerking is enige jaren geleden voorzichtig verkend en van start gegaan. Nu wordt een vervolgstap gezet in dit proces. Elke gemeente heeft zijn eigen kracht en die willen ze behouden. Door de handen ineen te slaan willen de gemeentes hun gezamenlijke kracht vergroten. Door samen een verbinding aan te gaan willen ze van elkaar leren, elkaar inspireren en elkaar waar mogelijk en nodig versterken. Op die manier willen ze de benodigde bestuurskracht en het aantal vrijwilligers borgen door in de toekomst eventueel lasten te delen.

Krachtige manier

Gezamenlijk kunnen de gemeenten ook in de toekomst kijken naar uitdagingen als het afnemen van het aantal uren professionele werknemers en inkomsten. Ze zien de samenwerking niet alleen als een noodzaak, maar bovenal als een kans. Een krachtige manier om in de huidige tijd mee te bewegen. Inzet van de samenwerking is dat er overal door de Liemers vierplekken zullen blijven. Hierdoor zal het mogelijk blijven om, net zoals nu, in de eigen woon- en leefomgeving de erediensten bij te kunnen wonen.

Zelfgekozen samenwerking

Naast de gebruikelijke eredienst, de kerkdienst op de zondag, vinden er tal van andere activiteiten plaats. Deze activiteiten vragen veel inzet van de vrijwilligers en professionals. De activiteiten in het kader van inspiratie, bezinning en ontmoeting zullen daarom gebundeld worden, zodat het hele aanbod voor de hele Liemers beschikbaar wordt. Andere thema's waarop samenwerking gezocht wordt zijn; de jeugd, de diaconie, pastoraat en beheer. Langs deze weg van zelfgekozen samenwerking hopen de protestantse kerken in de Liemers zich te blijven ontwikkelen tot een vitale protestantse kerk in de Liemers.

Meer berichten