NAH Café De Liemers op 12 juni

MEE Oost houdt dinsdag 12 juni een bijeenkomst voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun partners. Belangstellenden zijn welkom bij het NAH Café De Liemers in Zevenaar aan de Hooge Bongert 3 (locatie Caleidoz).

ZEVENAAR - In dit NAH Café krijgen de deelnemers informative over Hersenz van Irene Evenhuis van Siza. Hersenz is ontstaan omdat teveel mensen met NAH nog steeds niet de juiste hulp krijgen.

Aanmelden
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel, woonachtig in de Liemers, zijn dinsdag 12 juni van harte welkom om 19.30 uur bij Caleidoz, De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Ook partners / familieleden zijn van harte welkom.

Deelname is gratis. Consumpties voor eigen rekening. Voor meer informatie over het NAH Café kunt u contact opnemen met Meike van Dieren van MEE Oost, te bereiken via T 0314 344 224 of m.vandieren@mee-oost.nl.

Het NAH Café
Jaarlijks zijn er meer dan 100.000 mensen die worden geconfronteerd met de gevolgen van hersenletsel. Dat kan worden veroorzaakt door een ongeluk, hersenbloeding, tumor in de hersenen maar ook door een ongelukkige val en vele andere oorzaken. Om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, organiseert MEE Oost een aantal keer per jaar een NAH Café. Dit is een ontmoetingsplek voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Er worden ervaringen en tips uitgewisseld. Een belangrijke functie van het NAH Café is het vergroten van het sociale netwerk van de deelnemers.

Meer berichten