Foto: Oscar Salomons

Informatieavond oprichting Dorpsplatform Giesbeek

GIESBEEK - Opkomen voor het dorpsbelang van Giesbeek dat wil een eventueel dorpsplatform gaan doen in Giesbeek. Er wordt op dinsdag 15 mei een informatieavond gehouden over de mogelijke oprichting van het Dorpsplatform Giesbeek. De informatieavond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Kulturhus De Brede Blik in Giesbeek. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij burgers. Tegelijkertijd is het voor bewoners, verenigingen, belangenorganisaties en ondernemers niet te doen om alle ontwikkelingen in de gaten te houden. Je hoort vaak pas over ontwikkelingen als het meeste al in kannen en kruiken is. De nieuwe gemeente Zevenaar wil meer contact met bewoners, door het dorpsradenmodel van Rijnwaarden over te nemen. In Giesbeek is momenteel nog geen dorpsbelangenorganisatie. Daarom heeft een aantal inwoners het initiatief genomen dit zelf te organiseren. Gezien het grote aantal verenigingen en (belangen)organisaties dat er al is, zou een dorpsplatform goed kunnen werken. De initiatiefnemers denken in praktijk aan een aantal dingen. Eén aanspreekpunt waarin iedereen die dat wil, vertegenwoordigd is en die de dorpsbelangen daar waar nodig vertegenwoordigt. Het platform houdt iedereen tijdig geïnformeerd en bevordert samenwerking. Ook kunnen werkgroepen plannen en visies ontwikkelen over voor het dorp belangrijke thema’s als veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen. Het platform kan daarmee als scharnier dienen tussen bijvoorbeeld dorp en gemeente. De initiatiefnemers houden de toekomstbestendigheid van Giesbeek graag in eigen hand! Daarom willen ze zoveel mogelijk input ophalen, zodat ze het dorpsplatform als een breed gedragen initiatief van de grond kunnen krijgen. Mocht u nog eerder vragen of opmerkingen hebben dan kan dat via info@dorpsplatformgiesbeek.nl of de Facebook-pagina. Er is ook een eigen website.

dorpsplatformgiesbeek.nl

Meer berichten