Op 1 december 2015 werd het carillon van het voormalige gemeentehuis gehaald en ergens opgeslagen. Inmiddels klinkt de roep om het carillon, in het kader van de opwaardering van het centrum, weer terug te halen.   (foto's: Ab Hendriks)
Op 1 december 2015 werd het carillon van het voormalige gemeentehuis gehaald en ergens opgeslagen. Inmiddels klinkt de roep om het carillon, in het kader van de opwaardering van het centrum, weer terug te halen. (foto's: Ab Hendriks)

Overkapping wordt een heet hangijzer

De leden van het Algemeen Ondernemersverbond Zevenaar (AOZ) zullen niet tegen een (semi) overkapping zijn op het Raadhuisplein. "Mits het een mooie, nette overkapping wordt en ondernemers, zoals die van Phonehouse en Bakkerij Godschalk, niet in de verdrukking komen omdat ze tegen een grote witte muur (tent) moeten aankijken, zoals bij het benefietconcert van het orkest van de Koninklijke Landmacht op 7 april. De ondernemers hadden net zo goed de deuren kunnen sluiten", luidt de redenatie van AOZ interim-voorzitter Pieter de Groen.

ZEVENAAR - Het ziet er naar uit dat een (semi) overkapping op het plein een heet hangijzer gaat worden. Dit bleek tijdens de discussie in de raadscommissie Ruimte over het 'Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar'. Om de regionale positie van Zevenaar te behouden moeten maatregelen worden genomen om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers: "Het centrum van Zevenaar heeft kwaliteiten, maar door de veelheid aan uitstallingen, bebording en paaltjes en gebrek aan handhaving is die niet zichtbaar'.

Rommelig beeld

AOZ interim-voorzitter Pieter de Groen: "In het inspiratiedocument staat dat het centrum een ietwat rommelig beeld biedt. Dat is het niet. Het ís daadwerkelijk rommelig! En daar zijn wij als ondernemers ook debet aan. Het uitstallingsbeleid zegt dat de reclameborden niet verder dan een meter van de gevel mogen staan. Maar er wordt niet gehandhaafd. Het wordt steeds erger. De buitengewoon opsporingsambtenaar moet aan de slag! In de eerste week waarschuwen en in de tweede week een boete uitdelen. Het eenrichtingsverkeer in het centrum werkt ook niet, het verkeer gaat links en rechtsom, dat is gevaarlijk. Dus handhaven!"

Om de realisatie van de opwaardering te laten aansluiten op de verbouw van het oude gemeentehuis vindt het college het nodig nu te starten met het ontwerpproces van het Raadhuisplein. Maar dan zal de gemeenteraad het inspiratiedocument moeten vaststellen. Voor het AOZ-bestuur is het document slechts een hulpmiddel en wil eerst de ondernemers raadplegen om te bepalen welke keuzes gemaakt moeten worden. De zaken moeten heroverwogen en op juridische haalbaarheid getoetst worden. "Het inspiratiedocument nu geen status toekennen, alleen voor kennisgeving aannemen", aldus Pieter de Groen.

Lees het complete artikel in de Zevenaar Post van woensdag 18 april 2018

Meer berichten