De komende maanden zullen er twaalf brievenbussen in de gemeente Zevenaar gaan verdwijnen. (foto: PostNL)
De komende maanden zullen er twaalf brievenbussen in de gemeente Zevenaar gaan verdwijnen. (foto: PostNL)

PostNL verwijdert twaalf brievenbussen in Zevenaar

PostNL past vanaf eind april in gemeente Zevenaar het netwerk van brievenbussen aan. De reden voor de aanpassing is dat we in Nederland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderd of verplaatst PostNL naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.

ZEVENAAR - Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft. Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties de mogelijkheid gekregen om advies uit te brengen op de plannen in de gemeente. Gezamenlijk is gekeken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Bij het bepalen van de locaties houdt PostNL rekening met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet. Vanaf 27 april voert PostNL de eerste veranderingen in het netwerk van brievenbussen in Gelderland door. In de gemeente Zevenaar blijven 39 brievenbussen en verdwijnen er twaalf. De brievenbussen die gaan verdwijnen zijn: Graaf Reinaldstraat (Lobith), Hoogeweg (Pannerden), Oude Kleefse Postweg (Spijk), Tengbergenstraat (Tolkamer), Klaverweide (Zevenaar), Didamsestraat (Zevenaar), Didamseweg (Zevenaar), Zonegge (Zevenaar), Roodwilgen (Zevenaar), 't Stegeslag (Zevenaar), Torontaplein (Zevenaar) en Luit (Zevenaar). De aanpassingen zijn eind mei 2018 gerealiseerd. Als een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres een brief met informatie over de veranderingen.

Meer berichten