Afbeelding ter illustratie. De vier windmolens van Windpark Bijvanck krijgen een ashoogte tussen de 99 en 124 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 meter en maximaal 122 meter. (foto: Shutterstock)
Afbeelding ter illustratie. De vier windmolens van Windpark Bijvanck krijgen een ashoogte tussen de 99 en 124 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 meter en maximaal 122 meter. (foto: Shutterstock)

Komst van windpark onherroepelijk

De bouw van Windpark Bijvanck is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft op 4 april het provinciale inpassingsplan, de omgevingsvergunning, watervergunning en ontheffing Wet natuurbescherming onherroepelijk verklaard. Er kan geen bezwaar meer worden gemaakt of beroep ingesteld tegen de windmolens tussen Angerlo en Loil.

ANGERLO/LOIL - Voordat de bouw daadwerkelijk begint, moeten er nog wel veel praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Deze worden de komende tijd verder opgepakt. De inschatting is dat de bouw van de windmolens medio 2019 begint. Een exacte planning kan nog niet worden gegeven op dit moment. Wie op de hoogte wil worden kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief via windparkbijvanck.nl. Op 28 februari 2018 was de zitting bij de Raad van State (RvS) naar aanleiding van de ingediende beroepen tegen het inpassingsplan, de omgevingsvergunning, de watervergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming. Op 4 april 2018 deed de RvS uitspraak en verklaarde bijna alle ingediende beroepen ongegrond. De RvS heeft één aanpassing gedaan aan het inpassingsplan als gevolg van een beroep, met betrekking tot veiligheidseisen in relatie tot gasleidingen in de omgeving. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoerbaarheid van Windpark Bijvanck. De beroepen tegen de ontheffing Wet natuurbescherming zijn door de RvS niet-ontvankelijk verklaard. Raedthuys Pure Energie is als initiatiefnemer van Windpark Bijvanck verheugd over deze uitspraak. Vooral omdat deze vier windmolens concreet bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening en de RvS heeft geoordeeld dat de besluitvorming over het windpark zorgvuldig is verlopen. Recent is ook een andere belangrijke stap gezet: de SDE+-subsidie die Raedthuys Pure Energie heeft aangevraagd, is verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee is een stevig financieel fundament gelegd onder de windmolens. De SDE+ is een subsidie ter stimulering van opwek van duurzame energie (wind, zon, biomassa, water, geothermie). De vier windmolens krijgen een ashoogte van minimaal 99 meter en maximaal 124 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 meter en maximaal 122 meter. Dat betekent dat de wieken 50 tot 61 meter lang worden. De tiphoogte wordt daarmee minimaal 149 meter en maximaal 185 meter. De vier windmolens wekken samen naar verwachting 37 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is evenveel als ruim 12.000 huishoudens per jaar verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).

Meer berichten