Ton van Lier (rechts) stopt als Centrummanager van Zevenaar. (archieffoto: Danny van der Kracht)
Ton van Lier (rechts) stopt als Centrummanager van Zevenaar. (archieffoto: Danny van der Kracht)

Zevenaar gaat verder zonder Centrummanager

Centrummanager Ton van Lier heeft besloten de samenwerking met de Stichting BedrijveninvesteringsZone Zevenaar niet voort te zetten. Het contract tussen beide partijen, dat vrijdag 9 maart afloopt, wordt niet gecontinueerd.

ZEVENAAR - In een reactie laat Centrummanager Ton van Lier weten: "We zijn er in het afgelopen jaar helaas niet in geslaagd met de belangengroepen in het centrum - ondernemers, pandeigenaren en gemeente - een collectief te
vormen. Gezien het ontbreken van voldoende draagvlak onder de belangengroepen heb ik gemeend de samenwerking niet te verlengen." Voorzitter Bert Frölich namens het stichtingsbestuur: "Hoewel het instellen van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) niet gelukt is, zijn er ook positieve ontwikkelingen geweest. We gaan ons bezinnen op de toekomst en het creëren van eenheid." Centrummanager Ton van Lier en centrumondernemers Fons Wenting en Jan Willem Rebers hadden vorig jaar een BIZ voor Zevenaar uitgewerkt. In het kort kwam het erop neer dat alle centrumondernemers een jaarlijkse BIZ-bijdrage, afhankelijk is van de WOZ-waarde van het pand, zouden gaan betalen. De eigenaar van het pand moest hetzelfde bedrag betalen. Vanuit het fonds zouden investeringen gedaan worden om het centrum van Zevenaar aantrekkelijker en succesvoller te maken. Na een stemming bleek een grote meerderheid tegen een BIZ.

Meer berichten
Shopbox