Mensen met dementie gezocht voor onderzoek

Communicatieproblemen komen vaak voor bij mensen met dementie. Het gaat dan niet alleen om woordvindingsproblemen of het maken van zinnen die niet kloppen. Ook het niet kunnen vasthouden van de rode draad van een gesprek of het niet goed begrijpen van taal hoort bij communicatieproblemen. Logopedisten kunnen deze problemen behandelen, maar tot op heden is er nog weinig onderzoek gedaan naar de inhoud en de effecten van deze behandelingen.

ZEVENAAR - Logopedisten van het Radboudumc hebben een kortdurende behandeling ontwikkeld. Onderzoek moet uitwijzen wat de behandeling daadwerkelijk oplevert. Voor dit onderzoek zoekt de onderzoeksgroep mensen met een vastgestelde vorm van dementie (met een CDR score van 1 of 2 of een MMSE score tussen 10 en 24). De deelnemers moeten verder aan de volgende voorwaarden voldoen: thuis wonen; een hulpvraag hebben op het gebied van communicatie; ondersteund worden door een gezonde mantelzorger; wonen in Zevenaar en omgeving; goed kunnen horen en zien en geen andere taalstoornis hebben. De persoon met dementie en de mantelzorger krijgen thuis zes logopedische behandelingen van een uur door een getrainde en ervaren logopedist. Om het effect van de behandeling te beoordelen, komt de onderzoeker drie keer langs om twee vragenlijsten in te laten vullen. Vóór de behandeling, direct na de hele behandeling en na drie maanden.Kent u mensen die in aanmerking komen voor dit onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoeker: Mariëlle Olthof-Nefkens, via e-mail marielle.olthof-nefkens@radboudumc.nl of telefoon 024-366 81 95.

Meer berichten
Shopbox