Filmhuis Zevenaar gaat naar HAL 12

ZEVENAAR - Het bestuur van Filmhuis Zevenaar heeft besloten om in het voorjaar van 2019, samen met de andere Zevenaarse culturele instellingen, definitief te verhuizen naar HAL 12. In de afgelopen periode is veelvuldig overleg gevoerd met partners en gemeente. Daarbij is het vertrouwen ontstaan, dat er een goede basis is voor een toekomstbestendig Filmhuis in HAL 12. Er zal nog veel overleg gevoerd moeten worden met de partners over allerlei praktische zaken rond de samenwerking. De resultaten van een medewerkersenquête laten zien dat het overgrote deel van onze vrijwilligers een verhuizing naar HAL 12 ondersteunt. Bestuur en medewerkers zien in de verhuizing vooral kansen voor een verbetering van de programmering en van samenwerkingsmogelijkheden met andere culturele organisaties. Inmiddels is de bouwvergunning aangevraagd en verwachten ze dat de bouwwerkzaamheden aan het einde van dit kwartaal van start zullen gaan.

Meer berichten