Logo zevenaarpost.nl


Burgemeester en wethouder in gesprek met het bestuur van Rijnwaarden50plus. (foto: Otto Tiemessen)
Burgemeester en wethouder in gesprek met het bestuur van Rijnwaarden50plus. (foto: Otto Tiemessen) (Foto: Otto Tiemessen)

Felicitaties en huldigingen bij Rijnwaarden50plus

De nieuwjaarsreceptie van Rijnwaarden50plus was een bijzondere gebeurtenis. De voorzitter Jan Bruns nam namelijk de gelegenheid te baat om de aanwezige burgemeester, mevrouw Schadd-de Boer en de wethouder mevrouw Van Loon te feliciteren met hun benoemingen.

LOBITH - Dit ging gepaard met de overhandiging van een bloemetje. Tot tevredenheid mochten de aanwezigen van de burgemeester vernemen, dat zij niet anders verwachtte dan dat de goede contacten met Rijnwaarden50plus ook in de nieuwe gemeente voortgezet zouden worden. Er waren ook nog drie jubilarissen te huldigen, die 25 jaar lid zijn. Voor een seniorenvereniging is dit ook een unieke gebeurtenis. Alle drie zijn zij namelijk al ruim de 85 gepasseerd. Het waren de heer en mevrouw H. Jägers en mevrouw R. Tonissen. Zij ontvingen een oorkonde en een presentje. Maar er was meer te melden voor het nieuwe jaar. Op het gebied van belangenbehartiging gaat de vereniging weer een stap maken met de twee Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Ook zijn er plannen voor een voorlichtingsbijeenkomst voor mantelzorgers, waarbij regelingen op het gebied van ouderenzorg en inkomensondersteuning aan de orde komen. Plannen voor verbetering van het verenigingsblad, dat jaarlijks tien keer uitkomt zijn in ver gevorderd stadium. Vaker een dagje uit houden binnen het Gelders Eiland is ook een streven voor de komende jaren.

Meer berichten
Shopbox