Logo zevenaarpost.nl


Drie dames en twee heren gaan als wethouders door het leven.  Wethouder Belinda Elfrink legt hier de eed af.   (foto: Ab Hendriks)
Drie dames en twee heren gaan als wethouders door het leven. Wethouder Belinda Elfrink legt hier de eed af. (foto: Ab Hendriks)

'Problematische dossiers liggen op tafel van de gemeenteraad'

De nieuwe gemeente Zevenaar is van start gegaan. Waarnemend burgemeester Ella Schadd – de Boer is beëdigd. De vijf wethouders hebben hun werkzaamheden eveneens opgepakt. Op de foto van links naar rechts: Carla Koers (CDA), Belinda Elfrink (CDA), Anita van Loon (Lokaal Belang), Hans Winters (LB) en Nanne van Dellen (LB). Alleen Elfrink en Winters hebben als wethouder bestuurservaring.

ZEVENAAR - Mark Slinkman, voormalig burgemeester van Rijnwaarden en formateur van het bovengenoemd wethoudersgezelschap, deed mondeling verslag van de collegebesprekingen: "Het nieuwe college staat voor een grote uitdaging, dat is een mooi woord voor een groot probleem. Er liggen moeilijke en problematische dossiers op tafel van de raad: Hal 12, de school aan de Platanenlaan, de outlet, de nieuwe ontsluiting van de A12, de bedrijventerreinen en zo zijn er nog wel een paar." Slinkman liet weten dat inhoudelijk en uitvoerig over de problemen is gesproken. "De partijen zijn het over bovengenoemde punten eens geworden, ook over de weg naar een oplossing." Mark Slinkman ging hier niet verder op in. Hij vindt dat de nieuwe gemeenteraad hierover met het college moet gaan discussiëren. "Zevenaar heeft een goede samenwerking tussen college en gemeenteraad nodig, met een kritische coalitie, die de eigen wethouders scherp volgt en kaders durft te stellen." Ook ging de formateur in op de noodzakelijke cultuurverandering in de gemeenteraad. Vrij vertaald: meer respect voor elkaar.

Wethouderszetels

Volgens het verslag van Slinkman is de verdeling van de portefeuilles 'lastig en pijnlijk' geweest, Er waren meer kandidaten dan te vergeven posten. "Ik noem, dat zal u niet verbazen, geen namen. Er waren kandidaten die qua staat van dienst en statuur méér dan benoembaar zouden zijn geweest als wethouder." Deze toch cryptische omschrijving gaf in de wandelgangen voeding aan de onvrede over de vervanging (door de kiescommissie van Lokaal Belang) van de voormalige en ervaren wethouder van Verkeer en Openbaar Vervoer en Ruimtelijke Ordening. De ervaring, die volgens velen, juist in de komende jaren bij de aanleg van A15, de mogelijke rondweg langs de A12 en andere infrastructurele werken, node gemist zal worden.

Bruidsschat

Menigeen sprak over een bruidsschat die de voormalige gemeente Rijnwaarden meebrengt: "Zevenaar wordt nu het grote hart van de Liemers met mooie natuurgebieden, zoals de Gelderse Poort met de rijke flora en fauna. Tot de bruidsschat behoren ook de kroonjuwelen, dat zijn de zes prachtige dorpen."

Meer berichten
Shopbox