Afbeelding

Sander en Joyce Tiecken: ‘Biologisch boeren is mooi, maar ook een uitdaging’

Algemeen

Onder de noemer ‘Perspectief op landbouw’ starten we met een serie artikelen. We leren op school dat eten en drinken van de boer komen, maar verder reikt de kennis van veel mensen niet. Voor zuivelproductie, teelt van voedingsgewassen en zaden of het verwerken van vlees komt echter heel wat om de hoek kijken. Wat allemaal, dat lees je elke laatste week van de maand. Met als middelpunt de biologische melkveehouderij van Sander en Joyce Tiecken aan de Gelderse Waard 2. Allereerst stellen zij zich voor.

Door Alie Engelsman

AERDT/ZEVENAAR - Sander en Joyce Tiecken hebben een biologisch landbouwbedrijf, met circa 100 stuks melkvee, 40 stuks jongvee en 45 stuks vleesvee.

Sander is geen boerenzoon, maar wilde als klein jochie al boer worden. Nog niet zo lang geleden kreeg hij de kans om in de Gelderse Waard een boerderij over te nemen. Met één bijzondere voorwaarde: het moest een biologisch bedrijf worden. Sander greep de kans met beide handen aan en verdiepte zich in het biologisch boeren. Nu wil hij niets liever dan de koeien zoveel mogelijk buiten laten lopen en het land bemesten met louter biologische mest. De natuur op en rondom zijn bedrijf vaart er wel bij.
Joyce: “In samenwerking met Stichting Twickel hebben we hagen aangeplant om de diversiteit te vergroten. Soms schrik ik wel eens als er een haas of fazant uit de struiken springt, maar ik vind het ook erg mooi dat die dieren zo dicht bij huis te vinden zijn.” Sander: “We zitten met ons bedrijf in een Natura2000-gebied en dan lig je als boer toch een beetje onder een vergrootglas. We pachten het land van Stichting Twickel, die eigenaar is van de Gelderse Waard.”

Om het predicaat biologisch te mogen voeren keurt Skal Biocontrole jaarlijks het bedrijf van Sander en Joyce goed. Zo nu en dan vindt er een steekproef plaats. Het melkveebedrijf voldoet aan de kenmerken: de dieren hebben ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen en zijn voldoende buiten, ze krijgen biologisch geproduceerd voer en de weidegrond wordt uitsluitend bemest met natuurlijke mest. “Het is mooi om de dieren buiten te zien lopen, al kunnen ze dat niet zo lang als we zouden willen vanwege het laaggelegen, vaak drassig gebied en de ganzen.”

Biologisch boeren kent ook zijn uitdagingen. “Afgelopen jaar probeerden we voor het tweede jaar onze eigen mais te telen op biologische wijze, maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. De maiskorrels die we zaaien zijn namelijk niet gecoat, waardoor de vogels de meeste zaden opeten. We kunnen het gewas ook niet spuiten tegen onkruid, dus we moeten schoffelen en dat is behoorlijk arbeidsintensief.” Ook is het niet altijd haalbaar om met regionale producten te werken. “We willen wel graag naar een lage footprint, maar soms ontkom je er niet aan om de biologische producten verder weg te halen. Onze melk leveren we aan Eko Holland, een coöperatie van zo’n 250 melkveehouderijbedrijven, verspreid over heel Nederland. We kunnen het niet in de regio afzetten.”

Sander en Joyce gaan deze uitdagingen graag aan. “Je leert er ontzettend veel van en we staan 100% achter onze keuze. In onze winkel, die elke zaterdag open is, bieden we onze eigen bio-producten aan. Daarnaast verkopen we ook producten van andere regionale bedrijven die niet biologisch zijn. Wel hebben we deze bedrijven nauwkeurig uitgezocht op hun bedrijfsvoering, waardoor deze dicht tegen het biologische aan zitten. Een deel van onze melk laten we verkazen. Deze kazen verkopen we zelf. Steeds meer mensen weten onze winkel te vinden en het biologische boeren te waarderen. Dat is ook niet zo gek, want onze kaas smaakt veel beter dan de ‘fabriekskaas uit de supermarkten’. Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen ons bedrijf zien en geïnteresseerd raken in de biologische landbouw. Sinds eind vorig jaar hebben we ons aangesloten bij Liemers Trots, een stichting ter bevordering van het regionale product. Het is goed om een netwerk te hebben en van gedachten te wisselen met mensen in de regio die streekproducten produceren of verwerken. Bedrijven die echt biologisch werken zijn er helaas nog niet zoveel. Daar zou wat meer aandacht voor moeten komen.”

Wat is biologische landbouw?

Biologische landbouw is een systeem waarin boeren en telers nauw samenwerken met elkaar en met het natuurlijke ecosysteem om hoogwaardig voedsel te produceren. Het uitgangspunt is om een gesloten kringloop te maken, waarin alles wat de boeren en telers gebruiken uit dat biologische systeem komt, zoals veevoer en mest. Biologische boeren gebruiken zo min mogelijk middelen en werkwijzen die de natuurlijke processen kunnen verstoren. Biologische boeren gebruiken geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen en geven dieren meer ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen.